Къртица и сляпо куче

Filed Under: Животни on February 16, 2013

къртица

Ако в градината се появят сляпо куче или къртица, може да бъдат прогонени със зловонни за тях миризми:

– стриват се и се смесват чесън /или лук/ и камфор и се слагат в къртичините или в подземните ходове на сляпото куче. Зловонната смес започва да действа веднага.

– взема се зелен коноп, слага се в къртичините и в ходовете на сляпото куче /на различно място от предиш ната смес/. Конопът започва да действа чак след като изгние, така че ако първата смес не е изгонила непри ятеля, то с него ще се справи конопът.

Къртицата е чест обитател на зеленчуковите градини. Тя е насекомоядна и се храни с почвообитаващи на секоми, с техните ларви, с червеи, жаби, охлюви, мишки и някои други дребни животни. Предните й кра ка са силно развити с форма на лопатки и са извити настрани. Завършват с дълги и здрави нокти. С тях тя прекопава тунелите си. Изгражда ходова система на дълбочина 20-30 в почвата, която накрая стига до гне здото разположено на около 1 метър дълбочина. Ходовете са широки 4-5 см в диаметър. Обикновено кър тицата се движи под самата почвена повърхност и повдига повърхността на почвата на 1-2 см. Тя често ос тавя някои от ходовете отворени навън. Вредна или полезна е къртицата?

Това, че унищожава много насекоми и вредители по растенията, както и мишки я прави полезна.

Но при ровенето и търсенето на храната, тя разкъсва корените и често повдига младите и неукрепнали растения, разваля разсадите. Привлича я и компоста, богат на червеи и насекоми. По тази причина тя е вредна, осо бено в парници, оранжерии, зеленчукови градини. Когато растенията са укрепнали, тя не е опасна. Кърти цата се пропъжда много по-лесно от сляпото куче. Поставят се парцали напоени с нафта, бензин или наф талин на няколко места в повърхностните й ходове.

Може да се опита и с хранителни примамки: нарязват се дъждовни червеи, по-едри бръмбари или ларви. Поръсват се с 2-3 грама цинков фосфат за 100 грама примамка, смесват се добре и се напъхват в ходовете. Необходимо е да се работи внимателно с ръкавици, защото това е отрова и за човека. Възможно е да се издебне къртицата на места,където често се появява, и когато започне да рови под повърхността, удря се силно с мотиката на десетина сантиметра зад набеляза ното място. От собствено наблюдение селските стопани в селата край София са установили, че обикнове но около 6 ч сутринта и към 12 ч на обяд къртицата се показва на повърхността. Необходимо с да бъде причакана в пълна тишина, тъй като тя усеща и най-слабите вибрации под земята. Ако в къртичините се напъхат бъзови клонки, това също би прогонило къртицата.

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Вижте още: