Сеитбообращение при отглеждане на зеленчуци

Filed Under: Биоземеделие, Растения и билки on December 29, 2014

зеленчуци

Необходимостта да се отглеждат зеленчуковите култури в определени сеитбообращения т.е. да се редуват по време и по място различните зеленчуци, се определя от биологични и икономически фактори. Установено е, че ако дадена култура се отглежда последователно няколко години на едно място, добивите започват да се понижават и качеството на продукцията се влошава. Това се дължи на влиянието на някои биологични фактори, по-важни от които са:

– В почвата се натрупват вещества, които отделят корените и които в по-голяма концентрация са отровни за самото растение, но са безвредни за други култури.
– Всеки вид зеленчук се напада от специфични болести и неприятели. При продължително отглеждане на даден зеленчук на едно и също място се увеличава плътността на причинителите на болести и неприятели те. Необходимо е върху едно място през различните години да се отглеждат различни зеленчуци, като би трябвало дадена култура да не се връща на същото място по рано от четири години.
– Способността на зеленчуците да подтискат плевелите е различна. След арпаджик, лук, моркови и др. Гра дината остава по-заплевена, а след зеле, домати, пипер патладжан – по-чиста. Необходимо е зеленчуците да се редуват по начин, който да спомага за намаляване на заплевеността и да улеснява борбата с плев лите.
– Изискванията на зеленчуковите култури към хранителния режим на почвата са различни. Някои зелен чуци изтощават почвата по-малко, други повече. Желателно е да се редуват така, че почвата да получава нужната почивка и да се възстановява. Например, бобовите култури обогатяват почвата с азот.
– При зеленчуците, поради силно преобладаване на растенията от сем.Картофови, които се нападат от еднакви болести и неприятели, необходимо е да се включи в сеитбообращението люцерна.

С оглед на по-пълно използване на градинските площи, практикува се последователно отглеждане на две-
три култури на сезон. Като предкултура се отглеждат спанакът, репичките, зеленият лук, зеленият чесън, салатата. Спанакът, репичките и салатата могат да се отглеждат и есента.

Като първа култура се отглеждат ранни картофи, ранно зеле, зелен грах, тиквички, чесън и др. Краставици те и зеления фасул, късното и цветното зеле се отглеждат като втора култура. Доматите, пиперът, патладжанът, морковите, магданозът, пащърнакът, салатеното цвекло, целината се отглеждат като основни култури.
Характерна особеност на българската градина в двора около къщата е, че в един участък по едно и също време се отглеждат по няколко култури. Тази практика е природосъобразна и има своите предимства, но не позволява машинна обработка на участъците.

Препоръчва се съвместен посев на лук и моркови, така нито лукът нито морковите се нападат от неприятели. Например, лукът може да се насади в леха, а около нея – моркови или магданоз.
При най-често практикуваното шестполно сеитбообръщение винаги едно от полетата се засажда с люцерна за три последователни години. Полетата се редуват и така се осигурява „възстановителна почивка” на всички площи.
Важно растение, което не е зеленчук, но се включва в сеитбообръщението е ръжта. Тя е изключително ефикасна в борбата с коренищните плевели и главно с балура. Като лекарство, тя изчиства стомашно чревния тракт, а включена в сеитбообращение почиства полето от плевели.
В таблицата, която следва е включена справочна информация, която би улеснила планирането на сеитбообръщение в градината. Дадено е времето, което заема всеки отделен зеленчук в парник и на открито в градината.

о – разсад в парник
х – в градината на открито
I, II – първа, втора реколта

Месеците март – септември са разделени на по две графи всеки, което означава съответно първа и втора половина на месеца. Когато разсада на дадения зеленчук се сее през февруари, това е означено в графата първа половина на март – като II м. А когато вегетацията продължава през октомври и ноември, това се отбелязва в графата втора половина на септември – като Хм и ХІм.

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ

З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Вижте още: