39 нови вещества за прилагане в биопроизводството

Filed Under: Биоземеделие, Събития и новини on August 16, 2016

европа био производство

Май месец тази година Европейската Комисия промени списъка на препаратите, разрешени в биологичното производство, като добави  39 нови вещества. Новият регламент за  производството и етикетирането на биопродукти получи  широка подкрепа от всички държавите-членки на Съюза.

С цел по-голяма ефективност и бързодействие се опростяват се и правилата за одобрение на продукти за биоземеделието.

Новият регламент е изцяло в съответствие с принципите и целите на биопроизводство и е съобразен с препоръките на експертната група по биологично производство, уточняват от Комисията.

Регламентът може да свалите от тук: Регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

Вижте още: