Мокичи Окада: Да изберем Природното земеделие

Filed Under: Биоземеделие on June 12, 2016

Мокичи Окада

Почвата е предназначена да отглежда растения и храни и като такава е фина материя със загадъчни качества. Ние трябва да я обичаме и уважаваме, да се стремим да изградим връзка с нея, за да увеличим жизнените й сили. В миналото хората не са разбирали това и са използвали торове, които я разрушават. Огънят, водата и почвата, обединени в самата почва са източникът на живот за селскостопанската продукция. Следователно, ако растенията получават необходимата им слънчева светлина и вода и се отглеждат в здрава, жизнена почва, добивите ще надминат всичко постигано преди това.

Ако Природното земеделие се разпространи, хранителната криза, която причинява толкова страдания на японското население, ще изчезне. Храните, които ще ядем, ще бъдат по-вкусни и по-здравословни, тъй като няма да съдържат изкуствени торове и пестициди. Всъщност фермерите ще бъдат облагодетелствани, стига да осъзнаят бързо грешките си и да възприемат Природното земеделие. Повечето хора през първите години на моята работа или пренебрегваха, или се присмиваха на тези принципи. Постепенно усилията ми дадоха резултат. През последните години броят на природните фермери се увеличи и всички те прибират много успешни реколти. Повечето от тези фермери са членове на нашата организация.

Съдейки по реакцията на фермери в други региони, се надявам, че е възможно в относително близкото бъдеще нашият метод да се разпространи в цяла Япония и из целия свят.

Използвана литература:

Мокичи Окада

Здравето и новата цивилизация

Вижте още: