Ръст на био производството в България

Filed Under: Биоземеделие, Събития и новини on June 30, 2016

Биопроизводство в България

Според зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров все повече земеделски производители се насочват към био продуктите, като от друга страна и самите потребители търсят здравословна и екологично произведена храна, без използване на изкуствени торове и химикали.
При откриването на семинара на тема „Перспективи за развитие на биологичното земеделие в страните от Югоизточна Европа”, който се проведе в София,  д-р Цветан Димитров обяви, че през последните няколко години био производство у нас бележи значителен ръст.

Към края на 2014 г. в Министерство на земеделието и храните са регистрирани 4 092 биологични производители, преработватели и търговци, а в края на 2015 г.регистрираните са вече над 4 800.

В последните пет години се очертава трайна тенденция на ежегодно повишаване на площите, върху които се прилагат методите на биологично производство, както и на сертифицираните екологично чисти райони. През 2014 г. общите площи възлизат на 74 351 ха, което е с около 40% повече спрямо предходната година. Трайно нараства и процентът на площите, включени в система на контрол от използваните земеделски площи за страната, като от 0,5 % за 2010 г. достига до 1,5 % за 2014 г.” сподели заместник- министъра.

Около 65% от общо култивираните площи се заемат от трайните насаждения, като по методите на биоземеделието се отглеждат още и зърнено-житните култури (най-вече пшеница, ечемик и овес),  както и техническите култури  – слънчоглед, маслодайна роза и лавандула.

Според д-р Димитров, че друг основен отрасъл на био производство в България е лозарството и винопроизводството. През последната година производството на био растения е над 38 000 тона, като секторът на биологичното животновъдство у нас също бележи  увеличение. Най-голям дял от био животновъдство се заема от пчелите – 18.5%, следвани от козите и овцете.

 

Вижте още: