Archive for August 19th, 2016

Природен парк Витоша е застрашен

Природен парк Витоша е застрашен

Filed Under: Екология on August 19, 2016

В момента се подготвя нов план за управление на Природен парк Витоша за следващит [...]