Archive for June 12th, 2016

Мокичи Окада: Да изберем Природното земеделие

Мокичи Окада: Да изберем Природното земеделие

Filed Under: Биоземеделие on June 12, 2016

Почвата е предназначена да отглежда растения и храни и като такава е фина материя [...]