Archive for January 19th, 2014

Трета лекция от курса по земеделие на Рудолф Щайнер: Елементите на белтъка като носители на силите на живота

Трета лекция от курса по земеделие на Рудолф Щайнер: Елементите на белтъка като носители на силите на живота

Filed Under: Биоземеделие on January 19, 2014

Третата лекция стои изцяло под знака на органичните вещества. Имат се предвид вещ [...]