Archive for January 14th, 2014

Новото земеделие - разговор с Учителя Петър Дънов

Новото земеделие – разговор с Учителя Петър Дънов

Filed Under: Биоземеделие on January 14, 2014

Веднъж засаждахме овощни дървета.  Учителя работеше заедно с всички. След това се [...]