Archive for March 2nd, 2013

Втора лекция от курса по земеделие на Рудолф Щайнер: Индивидуалността на земеделското стопанство

Втора лекция от курса по земеделие на Рудолф Щайнер: Индивидуалността на земеделското стопанство

Filed Under: Биоземеделие on March 2, 2013

Втората лекция се намира под господстващата гледна точка за отделното земеделско [...]