Archive for June 20th, 2012

Новото земеделие – устойчиво стопанство в единение с Природата

Новото земеделие – устойчиво стопанство в единение с Природата

Filed Under: Биоземеделие on June 20, 2012

Какво е пермакултура? – Това е едно ново понятие в земеделието, обединяващо идеи з [...]