Archive for March 16th, 2011

Райска ябълка

Райска ябълка

Filed Under: Растения и билки, Храни и хранене on March 16, 2011

ВИД И ОСОБЕНОСТИ. РАЙСКА ЯБЪЛКА (DIOSPYROS) Тя е от род Ебенови, към който се числят какт [...]