Archive for March 7th, 2011

Повече субсидии за биоземеделие от тази година

Повече субсидии за биоземеделие от тази година

Filed Under: Биоземеделие on March 7, 2011

“ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИР [...]