Archive for March 16th, 2008

10 “ЗА” дърветата

Filed Under: Екология on March 16, 2008

1. Кислородът Факт е че не можем да съществуваме ако ги няма дърветата. Едно възрас [...]