Уважението на йогите към физическото тяло

Filed Under: Здраве on March 12, 2013

хатха йога

На случайния наблюдател може да се стори, че философията на йогите страда от една очевидна аномалия. От една страна тя поддържа тезата, че физическото тяло е просто материал и няма никаква стойност в сравнение с висшата същност на Човека, а в същото време, при обучението на своите последователи, придава голямо значение и на грижата за него, на храненето и физическото възпитание, т. е. – занимава се с неговото усъвършенстване. Действително, цял клон от учението на йогите, а именно хатха-йога, е посветен на грижата за тялото и подробно излага на своите последователи принципите на физическото възпитание и развитие.

Някои западни пътешественици из Изтока са видели колко грижи полагат йогите за тялото си и колко време и внимание му отделят. В резултат на тези впечатления те са стигнали до извода, че философията на йогите е просто източна форма на физическа култура, малко по-старателно изучавана, но все пак система, в която няма нищо „духовно”. Това тяхно мнение показва само, че те са съдили по външната форма на нещата и не са съумели да повдигнат завесата, която скрива техния вътрешен смисъл.

Едва ли е необходимо да обясняваме на читателите си защо йогите така се грижат за тялото си, нито пък да оправдаваме издаването на тази книжка, която има за цел да даде на изучаващите Йога научно обяснение на процесите, свързани с грижите за физическото тяло.

Както знаете, йогите смятат, че реалната същност на човека не е тялото. Те вярват, че безсмъртният Аз, който всяко човешко същество малко или повече осъзнава, не е тялото, което той просто обитава и използва. За тях тялото е само една удобна дреха, която Духът от време на време облича. Те познават самото тяло такова, каквото е, и не се заблуждават, че то е Истинският Аз на човека. Но те знаят също че тялото е инструментът, чрез който Духът се изявява и действа. Знаят че телесната обвивка е необходима за изявата и растежа на Човека в този особен стадий на неговото развитие. Знаят, че тялото е храмът на Духа, и съответно вярват, че грижата и усъвършенстването му е също толкова достойна задача, колкото и развитието на някоя от най-възвишените страни на Човека, защото с болно или физически недоразвито тяло умът не може да функционира адекватно, нито инструментът може да се използва най-резултатно от неговия господар – Духът.

Истина е, че Йогите стигат още по-далеч и твърдят, че тялото трябва да бъде поставено под абсолютния контрол на ума, за да стане то толкова фин инструмент, че да откликва на допира от ръката на господаря.

Йогите обаче знаят, че най-високата степен на отзивчивост от страна на тялото може да бъде постигната само при условие, че то получи полагаемите му се грижи, храна и развитие. Едно тренирано във висока степен тяло трябва да бъде преди всичко силно и здраво. Поради тези причини йогите отделят голямо внимание на грижата за физическата страна на своята природа и по същата причина системата за физическа култура, наречена хатха-йога, е съставна част от учението на йогите.

Западният човек, ентусиазиран от физическата култура, развива своето тяло от любов към самото него и често вярва, че то е неговият Аз. Йогинът развива своето тяло, като знае, че то е само инструмент за използване от висшата му същност, и го усъвършенства, за да му служи в творческия процес на неговото духовно израстване, физкултурникът е удовлетворен от механичните движения и упражнения за развитието на своите мускули. Йогинът включва ума в решаването на задачата, като развива не само мускула, но и всеки орган, всяка клетка, всяка част от тялото. Той прави това, за да постигне контрол върху цялото тяло, не само върху волевите, но и над неволевите действия на своя организъм, които физкултурниците на практика изобщо не познават.

Бихме искали да представим на нашите читатели методите от учението на йогите, свързани с усъвършенстването на физическото тяло. Уверени сме, че този, който следва указанията ни внимателно и добросъвестно, ще бъде богато възнаграден за изразходваното време и усилия и ще се чувства горд от усещането, че владее едно прекрасно развито тяло, както се чувства горд и един голям цигулар със своята цигулка Страдивари, отзоваваща се почти съзнателно на съприкосновението с неговия лък, или изобретателят на някакъв съвършен инструмент или уред, чрез който могат да се създават полезни и красиви вещи.

Философията на йогите учи, че Бог дава на всеки индивид един телесен механизъм, съобразен с неговите потребности, а освен това го снабдява и с подходящите средства, за да го поддържа в добър вид и да го поправя, ако поради немарливост го повреди.

Йогите оценяват човешкото тяло като шедьовър на един велик Разум. Те разглеждат своя организъм като механизъм в действие, чийто замисъл и функция демонстрират най-голямата мъдрост и грижа на неговия създател. Знаят, че тялото съществува благодарение на един велик Разум, който се проявява и чрез него, че колкото повече индивидът съгласува своите действия с Божествения Закон, толкова повече ще продължи да се радва на здраве и сила. Знаят също така, че когато Човек върви срещу този закон, резултатът е дисхармония и болест. Йогите смятат за смехотворно твърдението, че великият Разум е създал прекрасното човешко тяло, след което го е зарязал и оставил на собствената му съдба, защото знаят, че Той продължава да направлява всяка една функция на тялото. Ето защо не бива да се страхуваме от Него, а да Му се доверим.

Този Разум, чиято изява наричаме „Природа” или „Принцип на живота” и с други подобни имена, е непрекъснато нащрек, за да поправя щети, да лекува рани, да съединява отново счупени кости, да изхвърля отпадъчните продукти, натрупали се в тялото, и да използва хиляди други начини за поддържане на механизма изправен и работещ. Много от нещата, които наричаме болести, в действителност не са нищо друго, освен благотворни акции на Природата, предназначени Да изхвърлят отровните вещества, на които ние безотговорно сме позволили да проникнат и да останат в нашия организъм.

Нека видим какво реално представлява тялото. Да предположим съществуването на една душа, търсеща жилище, в което би могла да прекара тази фаза от своето съществувание. Окултистите знаят, че за да се изяви по определени начини, душата има нужда от телесно жилище. Нека видим какво е нужно на душата, за да използва тялото, и узнаем дали Природата й е дала всичко необходимо за това.

На първо място, душата има нужда от един организиран във висока степен физически инструмент за мислене – нещо като команден център, от който да ръководи действията на тялото. Природата й е дала превъзходен инструмент – човешкият мозък, чийто възможности засега познаваме само мъгляво. Онази част от мозъка, която човекът използва на този етап от своето развитие, е само един нищожен дял от цялото мозъчно вещество. Неизползваната част изчаква еволюцията на човешката раса.

На второ място, душата се нуждае от органи, пригодени да приемат и регистрират различните впечатления от външния свят. Природата се отзовава и осигурява очи, уши, ноздри, вкусови органи и нерви, посредством които чувстваме. Природата има в резерв и други сетива, които ще се изявят при появата на съответната необходимост.

Веднага след това изниква нуждата от средства за комуникация между мозъка и различните части на тялото. Природата се е погрижила и по впечатляващ начин е „окабелила” тялото с нерви. Чрез тях мозъчният телеграф предава инструкции до всички части на тялото, като изпраща своите заповеди до различните клетки и органи и настоява за незабавно подчинение. Той получава сведения от всички части на тялото, които го предупреждават за опасност, молят за помощ, оплакват се и т. н.

Освен това тялото се нуждае от средства за придвижване. То е надраснало унаследените наклонности от растенията и иска „да напредва”. Освен това то се стреми да достигне вещи, които да използва за собствени нужди. Природата се е погрижила да го снабди с крайници, мускули и сухожилия.

Тялото притежава и „арматура”, за да съхрани своята форма, да я пази от удари, да й даде сила и твърдост и да й служи за опора. Природата му дава костната структура (наречен; скелет), една прекрасна, достойна за изучаване конструкция. Душата има нужда от физическо средство за общуване с другите въплътени души. Природата осигурява средствата за комуникация – органите на говора и на слуха.

Тялото има нужда от система за транспорт на материали за поправки из целия организъм, за изграждане, ремонтиране, снабдяване и укрепване на всички негови части. Необходима е и система, посредством която отпадъчните материали могат да бъдат пренесени до „крематориума”, изгорени и изхвърлени от организма. Природата ни е дала жизнено необходимата кръв, артериите и вените, по които тя тече, изпълнявайки нейните задачи, и белите дробове за окисляване на кръвта и изгарянето на отпадъчните вещества.

Тялото има нужда и от външни материали, с които да строи и поправя своите части. Природата му дава средствата за поемане на храната, за смилането й, за извличането на полезните елементи от нея, за превръщането й в хранителна субстанция и сила, абсорбирайки я в организма и изхвърляйки отпадъчните съставки.

И най-накрая, тялото е снабдено със средства за възпроизвеждане, за да осигури с телесни жилища и други души.

Времето, посветено на изучаването на великолепния механизъм и действията на човешкото тяло, не е прахосано напразно. От това изучаване човек ще почерпи най-убедителното доказателство за съществуването в природата на този велик Разум, ще види великия Принцип на Живота в действие. Ще се убеди, че тялото му не е създадено от слепия случай или от чисто случайно събитие, а е дело на могъщ РАЗУМ.
Това ни кара да се доверим на този Разум и да повярваме, че това, което ни е подтикнало към съществуване, ще ни поддържа през целия живот; че силата, която се е погрижила за нас тогава, има грижата и днес, и ще се грижи за нас винаги.

Колкото по-добре разберем въздействието на великия Принцип на Живота, толкова по-голяма полза ще извлечем. Ако се страхуваме от него или се отнасяме с недоверие, ние му затваряме вратата и неизбежно ще страдаме.

Използвани източници:

Йоги Рамачарака

Хатха йога или изкуството да бъдем здрави

Вижте още: