Мокичи Окада за токсините

Filed Under: Здраве on March 13, 2013

токсини в тялото

 

Токсините водят до заболявания

Причината за заболяванията е най-вече натрупването на токсини в тялото, факт, който е довел до убеждението, че болестта е само физическо явление. Според модерната наука заболяванията се пораждат предимно на физическо ниво, но това не е напълно вярно. Така както светът се състои от физическа и духовна части, така и човекът притежава неразделно свързани физическо и духовно тяло. Следователно е глупаво да се твърди, че само физическото тяло може да боледува. Истината е, че болестите се проявяват и на двете нива.

Западната медицина не лекува духовните причини за болестите, защото възприема токсините само в материалния им аспект. Има обаче много източници на токсини. Ако приемем, че лошите дела са един вид “токсични действия” и ги групираме заедно с материалните токсини, имаме пет вида токсини, които причиняват заболявания: медицински токсини, пикочни токсини, токсини от околната среда, наследени токсини и “токсични действия”. Първите три са материални и водят предимно до физически заболявания. Повечето физически заболявания обаче причиняват и емоционални и социални проблеми. Токсичните действия, които са причина за емоционални и социални проблеми, водят и до физически заболявания. Наследените токсини могат да бъдат физически и емоционални по природа. Всички видове токсини, когато се натрупат, хвърлят сянка върху духовното и физическото тяло, която представлява заплаха и причинява болести.

Медицински и пикочни токсини

Повечето лекарства са изкуствени и неприятни вещества, чужди за тялото. Тяхното приемане води до замърсяване на кръвта, а от там и до други заболявания. Повечето хора грешно ги възприемат като благотворни, защото не знаят, че болестите са процес на пречистване на тялото от токсини.

Медицинските токсини предизвикват треска, болки, сърбеж, диария, гадене, парализа и други неприятни състояния. Хората с натрупани медицински токсини в организма си страдат най-често от треска. Западният тип лекарства причинява остри болки, докато китайският тип – тъпи.

Освен че причиняват болки, треска и заболявания, медицинските токсини отслабват и дейността на бъбреците, което води до натрупване и на пикочни токсини. В продължение на години приетите лекарства не се изхвърлят, а се натрупват като особено устойчиви токсини в области, изложени на напрежение. Например, тъй като при различните физически дейности ние напрягаме предимно кръста, ханша и гърба, естествено е токсините да се натрупват предимно там. В резултат бъбреците се свиват до положение, при което не могат да извършват нормално дейността си.

Ако бъбреците са максимално ефективни, могат да отделят десет части урина, но ако са свити от токсични натрупвания, могат да отделят само девет. Другата една десета остава като пикочен остатък, който не се концентрира само в областта на бъбреците, но се разпространява и в стомашната кухина, лимфните жлези в слабините, перитонея, раменете и врата. Обикновено едната половина на тялото е с повече натрупвания в зависимост кой от бъбреците е по-свит. В крайна сметка натрупването на пикочни токсини може да доведе до бъбречна недостатъчност.

Токсини от околната среда и пикочни токсини

Бъбреците се напрягат и когато поемаме химикали, които не могат и не са създадени да бъдат усвоени от човешкия организъм. Това е, което наричам токсини от околната среда. Те включват изкуствени торове, инсектициди, консерванти и други отровни вещества, които се приемат чрез храната, напитките и дишането. Натрупването на този тип токсини неизбежно води до заболявания като треска, настинка, диария или някаква друга форма на пречистване.

Ако се опитаме да спрем изчистването от тези токсини чрез лекарства, ще се появи по-сериозно заболяване, което да пречисти организма, защото тялото ще трябва да отдели и допълнително приетите отрови: лекарствата. Освен това бъбреците най-вероятно няма да могат да отделят токсините толкова бързо колкото се приемат. Последицата е удължаване на процеса на пречистване.

Токсични действия

Така както приемането на материални токсини е заплаха за духовното и физическото тяло, която води до заболявания, така и лошите дела са заплаха и причиняват различни страдания. Почти всички разбират този тип опасност, тъй като няма човек, който да изживее живота си без да сгреши поне веднъж. Има разбира се различни грешки: морални, правни, социални и др. Някои са на ниво действие, а други само на мисловно ниво.

Например, казаното от Иисус в Новия завет, че ако един мъж пожелае една жена в мислите си, вече е извършил прелюбодеяние, колкото и строго да звучи е вярно. Всекидневни помисли като омраза, да желаеш злото на някого или похот могат да изглеждат маловажни, но ако се натрупват в продължение на дълго време придобиват тежестта на извършено зло.

По-директна форма на зло е причиняване на страдание. Жертвата е ядосана и огорчена и нейните емоции се предават по духовен път на духовното тяло на човека, причинил страданието, формирайки заплаха за него. Заплаха се формира и в случаи на някакъв тип победа, защото победителят е подложен на омразата и завистта на околните. Ненужното отнемане на животински живот, мързел, обвиняването на другите, загубата на материални придобивки, преспиването, нарушаването на обещания, нечестност и много други действия и мисли са лоши деяния, въпреки че може да не ги чувстваме като такива, когато ги вършим. Въпреки това, за продължителен период от време, те се натрупват като заплаха за духовното тяло.

Натрупването на тези заплахи води до започване на процес на пречистване, който може да приеме формата на болест, правно наказание или друго страдание. Ако някоя грешка не бъде пречистена по някой от тези начини, ще бъде духовно пречистена по друг начин според природния закон. Дори угризенията на съвестта след грешка са сами по себе си лека форма на пречистване. Човек може да избегне наказание от другите, но не може да избяга от закона на пречистването: дългът трябва да се плати чрез някакво страдание. Освен това колкото по-дълго дългът остане неплатен, толкова по-голяма лихва се натрупва. Духовното пречистването продължава дори и след смъртта на физическото тяло.

Точно обратното, когато човек върши добрини, помага на хората и ги прави щастливи, тяхната благодарност се връща към благодетеля под формата на светлина, която намалява заплахата за неговото духовно тяло. Освен това основен природен закон е, че колкото повече добрини правим, без да очакваме възнаграждение, толкова по-голяма е отплатата.

Наследени токсини

Ние не сме същества, които са се появили на този свят от никъде, несвързани с никого. Въпреки че временно всеки е индивидуалност, ние сме част от вечния поток на живота. Всеки от нас има хиляди предшественици и е дишащата кулминация на всичките си прадеди. От по-широка гледна точка ние сме свързващото звено между нашите предци и нашите наследници. От по-тясна гледна точка ние свързваме родителите си с децата си. Чрез тази връзка наследяваме материалните токсини и заплахите от грешките на родителите и предците си.

Например, поради връзката между родители и деца майката предава материалните токсини на децата си. Ако майката се храни предимно с преработени и с високо съдържание на химични вещества храни, детето приема тези отрови. По същия начин, ако майката приема медикаменти, бебето ги абсорбира.
Децата трябва да споделят заплахата за техните родители докато са под тяхната закрила и родителите ги издържат финансово. Родителите са като ствол на дърво. Клоните са децата, а малките клонки са внуците. Така както стволът влияе на всички клони, така е и невъзможно заплахите за родителите да не повлияят на поколението им. Положението се променя, когато децата напуснат родителите си и станат независими. Докато обаче споделят техните заплахи, децата често плащат за грешките на родителите си. Например, рядко съдим за някого без да имаме предвид семейството му. Ако членовете на семейството са нечестни, е нормално да не се вярва и на децата им, които трябва да положат повече усилия, за да спечелят доверието на околните.
За да обясним по-добре как заболяването може да се дължи на грешки на предшествениците, е необходимо да обсъдим живота след смъртта и подредбата на духовния свят. Остаряването и болестите отслабват физическото тяло до степен, в която то не може да ни служи. В този момент духът го напуска, напуска и този свят, преминава през “вратата на смъртта”. След като изостави физическото тяло, духът се преселва в духовния свят, където трябва да се подготви за следващото си прераждане на този свят. Подготовката е всъщност пречистване. При този процес остатъците от заплаха преминават върху наследниците. В резултат живеещите на този свят изкупват и пречистват физическата, умствената и емоционалната заплаха на предшествениците си.

Заключение

Пречистването от заплахи и токсини причинява болести, лични или обществени страдания и други беди. Следователно, ако хората искат да бъдат щастливи, трябва съзнателно да бъдат добри и да избягват злото, а така също и да се въздържат колкото е възможно повече от поемането на токсини. Това ще намали заплахите за физическото и духовното им тяло.

Използвани източници:

Мокичи Окада

Здравето и новата цивилизация

Вижте още: