Лидия Ковачева за кръвообращението

Filed Under: Здраве on September 7, 2016

Лидия Ковачева

Ясно е, че когато налице има храна, то тя трябва да бъде взета и разпределена там, където е необходимо. Човешкият организъм е така съвършено устроен, всичко в него е така предвидено, че сложи ли се хапката храна в устата, оттук нататък човек няма никаква грижа за нея. Къде отива тази хапка, какви са процесите, които стават, как тя се обръща в кръв, тъкани и енергия – за това ние не мислим. И до най-отдалеченото кътче на човешкото тяло достигат капиляри с хранителния сок на кръвта, подхранвайки и почиствайки всяка клетка.
Ролята на кръвообращението е да борави само с вече доставена храна – това, което е дадено на дробовете, и това, което е подадено на стомаха. Кръвта го подема, било то лошо, или добро.

Сърцето е най-чудната машина, сътворена от природата. Това сърце работи без прекъсване през целия живот на човек и никога не си дава почивка – нито денем, нито нощем. То няма нужда от дни на ремонт. Има хора, които живеят далеч над сто години. Няма машина, изнамерена от човек, колкото и да е съвършена, ко ято да може да работи с такава продължителност, без да има нужда от ремонт, почистване и смазване.
За да се поддържа в изправност кръвоносната система, е необходимо на първо място да й се доставя качествена храна във формата на чист въздух без прибавки на отрови и каквито и да било други чужди на организма субстанции. Второ – на стомаха да се доставя доброкачествена пълноценна храна в съответното количество и форма – добре сдъвкана. И третото, което не е по-маловажно – да бъде осигурено достатъчно движение поне по няколко часа през деня с пълна циркулация на кръвта.

Трябва да се има предвид, че когато човек е в покой или работи, без да се движи, както дишането, така и кръвообращението са повърхностни. В кръвообращението тогава не са включени всички капиляри, както изисква самата природа, за да има правилен ритъм на работа и почивка. Когато човек е в покой, някои капиляри се затварят, докато други в това време работят. Тези затворени капиляри се отварят при физическа работа. Когато човек усили кръвообращението чрез някакъв спорт (тенис, ски, кънки, работа в градината и г. н.) той ще почувства цялото си тяло затоплено, не само защото при движението се развива топлина, а защото със силните пулсации на сърцето кръвта се изтласква в големи количества. За по-голямото количество кръв са необходими и повече кръвоносни съдове. Точно тогава идва ред на тези затворени капиляри да заработят и да се изпълнят с кръв. Тогава тласъците на сърцето са не само по-силни, но и по-чести. Кръвният ток е усилен, достигащ и до най-малките капиляри и до най- отдалечените клетки. Всичко, което във време на покой не е могло да бъде подхранено и почистено, във време на движение е получило своята храна и натрупаните отпадъчни материали от метаболизма се подемат от кръвния ток и се изхвърлят.

Това е тайната на освежаващото действие на една енергична разходка, на тичането, на душа след работа и умората, със зареждането и тонизирането на тъканите и мускулите. Дойде ли кръвта до тъканта, тя е и подхранена, и почистена. Подхранената и почистена тъкан е и заредена с енергия. Ако към това се прибави и качествена храна без гнилостни прибавки и каквито и да било чужди на организма вещества, то задачата на кръвта е само да се справи с метаболитната шлака. Такава тъкан и такива чисти сокове няма никога да допуснат развиването на болестни състояния, нито овехтяване на тъканите с развиване на преждевременна старост.

Древните гърци са говорили за тайната на вечната младост, достигнала до нас като легенда, но в нея има истина, защото когато тъканите и соковете на организма са чисти, те работят безпрепятствено и поддържат здравето.

На всички е известно, че столетниците, с които през последно време толкова много се занимава медицината, са хора стегнати, възслабички и за наднормени килограми не може да става и дума, дори положението е обратното. Тези хора никога не са допуснали да преуморяват и натоварват вътрешните си органи с излишна работа, товарейки ги с излишни килограми. Техните органи са освободени от всякакви вътрешни тлъстинни наслойки, които биха нарушили техните функции Органите са работели като добре смазана машина без каквото и да било „ръжда”. Няма ли „ръжда”, няма и пречки.

Използвана литература:

1972 г.

Сборник “Дишане, хранене, здраве”

Лидия Ковачева

Вижте още: