Posts Tagged вода

Важни правила за поливане

Важни правила за поливане

Filed Under: Биоземеделие on March 19, 2013

– По-добре е да се полива по-рядко, но обилно, отколкото с малко количество вода & [...]

Какво е водата?

Какво е водата?

Filed Under: Екология on April 21, 2012

За да координира реда в безкрайния, подвластен нему свят, на „Стопанина на макрок [...]

Лечение с вода според Учителя Петър Дънов

Лечение с вода според Учителя Петър Дънов

Filed Under: Здраве on December 1, 2011

Ако разбирахте свойствата на водата, бихте могли да лекувате с нея всички болести. [...]

Биодинамична земеделска практика

Биодинамична земеделска практика

Filed Under: Биоземеделие on September 1, 2010

Съпоставяйки биодинамичното земеделие с два други метода на работа, добре познат [...]