Отглеждането на екологично чисти продукти е трудоемко и изисква повече време

Filed Under: Други on November 19, 2007

В последните години все повече българи се замислят какво слагат на своята трапеза. Много специалисти са на мнение, че хората държат на екологично чистите продукти не само за консумация, но и като гориво. Биологичните продукти не вредят не само на човешкия организъм, но и на природата.
Биогоривата започнаха да се използват в промишлеността като алтернативен и допълнителен източник на енергия.

Основно се извличат от рапица, слънчоглед, царевица и други маслодайни култури. Те не замърсяват околната среда и от догодина производителите на обикновени бензинови и дизелови горива да ги смесват с 5% биопродукт. Освен екологично чистите горива на пазара могат да се намерят и биохрани, които заместват промишлено произведените.
В последните години европейците на Запад консумират предимно екологично чисти продукти. По мнението на специалисти диетолози и у нас вече търсенето и консумацията им се увеличава. Доказва го и проучването на Organic-Market.info. В момента у нас биохраните не са достатъчно популярни. Една от причините е, че са значително по-скъпи от обикновените. За сравнение екопродуктите в ЕС са с около 20-30% по-скъпи от другите, а у нас цените им са до три пъти по-високи. Потреблението на биохрани се очаква да се увеличи значително, тъй като до 2013 г. върху 8 на сто от земеделската земя трябва да се отглеждат биопродукти. Тогава делът им на хранителния пазар трябва да е 3 процента.
Европейският съюз ще насърчава производството на екохрани чрез средства от еврофондовете. Само за тази година ЕС отпуска 12,6 млн. евро за стопаните, решили се да засадят “чисти” зеленчуци или плодове. Някои обаче са скептични дали биоземеделието ще се разпростре достатъчно у нас, тъй като при промишленото добитата продукция е по-голяма и средствата, вложени в селското стопанство за засаждане и наторяване, се възвръщат по-бързо. Например в производството на биопродукти е разрешено единствено използването само на син камък и оборска тор за по-бърз растеж.
Увеличеното търсене на екологично чисти храни доведе до множество спекулации и на пазара има много фалшиви продукти. Обикновено консуматорът може да различи даден продук, че е “био”, по опаковката с надпис “еко” или “био”, но понякога етикетите заблуждават. Преди месец от Българската национална асоциация на потребителите алармираха, че има 54 несертифицирани продукта с етикет за екологични храни. Повечето от продуктите със заблуждаващи етикети са открити на територията на софийските магазини. Най-често срещаните са ориз, леща, кисело мляко, кашкавал и мюсли. От направения анализ е доказано, че некоректните производители използват два начина за заблуда на клиентите: изписването на представките “био” е “еко” на етикетите или графично използване на името на фирмата на етикетите, която носи характеристиките на екопродукта. В България има 168 сертифицирани производители на биохрани.

Биоземеделието – възможности за практикуване
3741,94 млн. евро са средствата, които ще са за земеделие за периода от 2007 г. до 2013 г. От тях 25% ще се финансират от българската държава, а останалите ще бъдат по линия на еврофондовете. От 2007 до 2013 година трябва да усвоим тези средства, в противен случай Европейската комисия (ЕК) ще ги намали. За целта Министерството на земеделието и продоволствието е подготвило програма за развитие на селските райони за перод от 7 години. Програмата е изпратена за одобрение в Европейската комисия (ЕК) и ако има забележки, тя се връща за преработка.
Според европейското законодателство в програмата задължително трябва да бъдат предвидени средства и за биологично земеделие (агроекология). За екоземеделие по програмата, съставена от земеделското министерство, са отделени 777,39 млн. евро.
Условията за екологично отглеждане на растения и животни е земята да не е третирана с химични препарати и торове за повече от 3 години. Друго изискване е семената, които се сеят, да са екологично чисти. При животновъдството фуражът, с който се хранят и отглеждат животните, трябва да е от биоферми.
У нас земята, която не е обработвана, е главно в необлагодетелствани райони. Това са площи, които са под наклон или земята не е плодородна. За да отговори на изискванията, землището трябва да отговаря на следните условия: то трябва да е със средна надморска височина над 700 метра и с наклон над 20 процента или 11,3 градуса, комбинация от двата недостатъка и такива, които са в близост или 90 на сто от тях са в планински райони. Такива са около 38 процента от нивите на територията на страната.

Кандидатите за отглеждане на екопродукция

трябва да отговарят на следните изисквания, за да могат да получат средства по еврофондовете: да се регистрират в системата за администриране и контрол към Министерството на земеделието и продоволствието (МЗП) като производители, да притежават миниму 0,5 хектара собствена или наета земя, да спазват условията за поддържане на нивата в добро земеделско и екологично състояние, тоест да не е третирана с химикали през последните две години. Фермерите, които обработват земеделска земя в необлагодетелствани райони, но не планински, трябва да притежават или да са наели поне 1 хектар. Фермерите могат да кандидатстват за биологично растениевъдство и пчеларство, агроекологични дейности на места по НАТУРА 2000, традиционно отглеждане на овощни култури на места с равнинен ландшафт, животновъдство, опазване на почвите и водите.
Стопаните, които искат да кандидатстват за плащания по агроекологичната марка, трябва да обработват земята за минимум 5 години.
Минималните площи за участие в мярката е 0,5 хектара, но има изключения за традиционно отглеждане на овощни култури, където ограничението е 0,3 хектара. За биологичното растениевъдство – за отглеждане на култивирани гъби, оранжерийни култури, посадъчен материал, минималната площ е 0,1 хектар. За биологичното пчеларство и отглеждане на застрашени от изчезване местни породи няма ограничение в площта. Но за тези дейности има ограничения за броя на животните или насекомите. Например за биологично пчеларство са необходими да се отглеждат поне 20 пчелни семейства. За отглеждане и опазване на застрашени видове няма минимален брой. За планинско животновъдство минимумът е 50 овце или 2 коня.

Средствата за биоземеделие

За биологичното земеделие средства за отглеждане на полски култури са 155 евро на хектар, за ливади и пасища – 101 евро на хектар, за трайни насаждения (лозя и маслодайна роза) – 418 евро, ароматни и медицински растения – 267 евро, зеленчукови култури (включително култивирани гъби и картофи) – 357 евро на хектар, пчеларство – 15 евро на пчелно семейство. Фермерите, отглеждащи екологично говеда, ще получат по 200 евро на говедо, за овце и кози по 25 евро, свине – 61 евро, за коне 200 евро.

Видове биохрани, произведени в България

Българските органични храни са основно ябълки, праскови, череши, ягоди, малини, сливи, грозде за производство на вино, орехи и бадеми. Произвеждат се и биоподправки и билки, като копър, анасон, лавандула и много други. Екологично чисти има и растителни масла, тютюн и зеленчуци. На пазара има агнешко и телешко биологично месо, както и конфитюр и мед. Освен по традиционния начин за отглеждане на биопродукти има и събиране на диви плодове, билки и гъби. Те също са сертифицирани като биопродукти, защото растежът им зависи изцяло от природата. Според немски специалисти органично розово масло, тютюн, вино, плодове са с огромен потенциал за страната.
Водещи страни в консумацията на биопродукти са Швейцария, Дания, Швеция, Австрия и други. У нас все още търсенето на биопродукти е малко, но сега започва да расте. В момента биопродукти могат да се намерят във веригите “Била”, “Пикадили”, “Елемаг”, “Фамилия” в София и Пловдив. Киселото мляко “Био” се предлага само на вътрешния пазар, като освен в големите вериги то вече присъства и във фитнес и спа центрове и по-малки магазини. Като цяло продажбата на биопродукти у нас е под 1% от общия пазар на хранителни стоки.
Произведените у нас биопродукти над 95% се изнасят главно за Германия, Холандия, Австрия, но като суровина, която там се преопакова.

Елена Иванова

в-к Новинар

Източник

Вижте още:

Коментирай

You must be logged in to post a comment.