д-р Георги Гайдурков: Наднорменото тегло е изкуствено създаден проблем

Filed Under: Храни и хранене on May 31, 2016

затлъстяване

Човешкото здраве е състояние на хармония, при което всички негови параметри са в своите граници. Когато една част или една функция на тялото стра­да, страда цялото тяло. Принципът на екологията е принцип на целостта. Не можем да нарушим едно звено на системата, без това да се отрази на цялата система. Така например, както океаните биха загина­ли, ако унищожим акулите в тях, така и нашето тяло се разболява като цялостна система, ако променим дори само една негова функция. Ако имаме високо кръвно налягане, това означава не само високо кръв­но налягане. Това е симптом, който показва, че цяло­то тяло е болно и всички органи в него са вече засег­нати. Хапчето не решава въпроса, просто поражда илюзия за норма, а болестта напредва. Нека повторим:

Когато страда една част в тялото, страда цялото тяло
Без изключение!

Не можем да коригираме нарушената функция, без да коригираме живота и функцията на цялото тяло. Организмът не боледува “на парче “, нито се лекува “на парче “. Това е най-големият грях и недо­разумение в масово практикуваната медицина днес.
Телесната маса е интегрален показател, който дава информация за цялостната функция и състоя­ние на тялото. Не можем да имаме нарушение в те­лесната маса и да сме здрави едновременно. Проме­нената телесна маса е вече заболяване, ангажиращо всички органи и системи и трансформиращо се по­степенно в най-разнородни и на пръв поглед несвър­зани един с друг симптоми. Симптоми, които ще ни препращат от лекар на лекар. Но докато не видим цялото зад частта, не можем да оздравеем от нито един!
Банална истина е, че наднорменото тегло е един от най-масовите проблеми на цивилизования свят днес. Според проучване на МБМД с участието на 1305 души от всички райони на България 49 % от българското население е с наднормено тегло, като в Северозападна България този процент е 63! 35 % от тези хора не осъзнават това.
А над 40 годишна възраст 57-67 % от населени­ето са затлъстели хора!
При това точно възрастните хора са по-застрашените от сърдечно-съдови заболявания, рак и други дегенеративни заболявания и точно те са тези, кои­то най-малко могат да си позволят наднормено те­гло. Нека повторим: Възрастта не е оправдание за застлъстяване. Напротив – с възрастта трябва много по-стриктно да следим за оптималната телесна маса, тъй като рискът е много по-голям!

Как да се справим с всичко това?

Първата стъпка е да осъзнаем проблема. Какво означава наднормено тегло?

Повечето специалисти го определят като преко­мерно натрупване на масти в организма. Всъщност, трябва да подчертаем, че увеличените килограми на тялото далеч не са само количествен критерий. На­против – много по-важно е да разберем, че те озна­чават качествена промяна на организма ни. Когато ние натрупваме излишни килограми, ние натрупваме в себе си отпадъчни вещества на обмяната и в маст­ните ни депа се колектират отрови. Превръщаме се постепенно в сметище, в кошчета за боклук в буквал­ния смисъл!
Завишеното телесно тегло уврежда не само с из­лишното количество на килограмите, а с качеството на променените ни тъкани. Нека повторим:

Наднорменото тегло е равно на тежка интоксикация (отравяне) на организма ни!

Все едно да се пълним постепенно с изпражнения и да продължаваме да се правим, че не виждаме това! Природата обаче е мъдра и няма да закъснее да ни подсети за тази проста истина с развитието на следващото заболяване – високо кръвно налягане, диабет, висок холестерол, артрит, рак и т.н. И само умишлено заслепения може да се прави, че не виж­да връзката между всички тях.

Как да разберем дали имаме отклонения в телесното си тегло?

В миналото се използваше Индексът на Брока, с базовата формула:

Телесно тегло = Височината в см. – 100 (110) Този показател обаче е неточен при много ниски или високи хора. Затова днес се използва като много по-точен показател BMI (Body Mass Index) – инде­ксът на телесната маса.
BMI (наричан още Индекс на Quetelet) използва височината и теглото, за да изчисли степента на те­лесната маса. Той представлява теглото в килогра­ми, разделено на ръста в метри на квадрат.

RMi=Тегло(кг)/Ръст2 (м)

Допълнителни рискови фактори при наднормено тегло са:

1. Възраст над 40 г.
2. Висок общ холестерол над 5, 2 (mmol/l)
– LDL („Лош” холестерол) над 3,4
– HDL (.Добър” холестерол) под 1,0
3. Високи триглицериди над 1,7
4. Високо кръвно налягане над 130/80
5. Висока кръвна захар над 6,1
6. Фамилна обремененост
7. Хиподинамия (обездвижване)
8.Токсикомании (тютюн, алкохол и др.)

С други думи, когато вашият MBI е над 25 и имате увеличена талия, рискът за здравето ви е висок! Още по-висок е този риск, ако имате един или повече до­пълнителни рискови фактора.

Защо хората са пълни?

Всичко това може би вече го знаете. Но оттук за­почват нашите изненади:

Хората НЕ са пълни, защото:

– Ядат много
– Имат хормонални нарушения
– Имат нарушение на обмяната на веществата
– Имат дефектни гени
– Имат години
– Имат … какво ли не!

Разбира се, всеки от тези фактори оказва влияние. Но те не са основната причина, а по-скоро следствие. Вие можете да имате нормално телесно тегло и да бъдете здрави въпреки това!
Въпреки че ядете много или че имате „оправда­нието” на някоя от гореизброените причини. Прос­то ви е нужна малко информация, малко усърдие и опит. Убедете се сами! Вашият организъм е перфект­на система за саморегулация. Не ви е необходимо нищо друго, освен вас самите – вашето тяло, което го имате и програмата, която самата природа е „измис­лила” за вас!
Природата е дала една човешка храна за Homo sapiens
Когато вие я следвате, сте здрави. Когато я нару­шавате – се разболявате. Толкова е просто!
Когато подменим естественото хранене на чове­ка с изкуствени индустриални храни, ние подменяме себе си.
В подменената храна, която ядем, има три фактора, които водят до наднормено тегло: сол­та (натриевият хлорид), термично обработената мазнина и въглехидратите с висок гликемичен индекс!
В кухнята на цивилизования човек днес те при­състват и двата в изключително голямо количество.

1. Солта задържа течности, вода и токсини в тяло­то. С нея търговецът е преосолил вече всичко, кое­то ще купите. Вашата нужда от натриев хлорид е 2г дневно. СЗО (Световната здравна организация) пре­поръчва до 5 г дневно.
Българинът консумира около 20 г дневно сол!
Ако вие консумирате купен от магазина хляб, вече сте надхвърлили допустимото дневно ко­личество сол!

2. Термично обработената мазнина е най-сил­ната отрова, която се получава при готвенето на храната. Тази токсичност е особено голяма при упо­треба на термично обработена растителна мазнина-слънчогледово олио, зехтин и др. Причината за това е лабилната молекула на мастните киселини в тях, която оксидира под влияние на температурата до образуването на акролеини, алдехиди, кетони, дори иприт (бойно отровно вещество!) и др. Тези отрови принуждават организма да приема излишни течно­сти, за да ги разрежда и обезвреди. Когато това се повтаря ежедневно, ние натрупваме трайни излишни килограми.

3. Въглехидратите с висок гликемичен индекс се съдържат най-вече в технологично обработените зърнени храни от бяло и пълнозърнесто брашно, вкл. пълнозърнестите хлябове; пчелният мед, захарозата (обикновената захар).
Тези въглехидрати в обмяната се превръщат бър­зо в мазнини!

Това е механизмът на наднорменото тегло!

Как да имаме нормално тегло и да бъдем здрави?

Отговорът е прост: като заменим изкуствената храна с естествена, човешка храна. И най-важното:

НАШИТЕ СЪВЕТИ

– Намалете до минимум солта!
– В изключителни случаи използвайте само диетична калиева сол – 66% калий!
– Изключете хляба!
– Изключете термично обработените мазнини!
– Изключете меда!
– Ползвайте петмез от фурми или фруктоза!

Използван източник:

ГОРЕЩИ ТЕМИ В ХРАНЕНЕТО с нова глава “НИЕ ГОТВИМ”
Георги Гайдурков

Вижте още: