Хранене

Filed Under: Езотерика on November 18, 2007

Храненето- е свещен акт, от него зависи здравословното състояние на организма. Храненето не е само физически процес, но и духовен. Когато човек се научи да яде правилно и да си избира съответна храна, той е научил вече законите на физическия свят, които постепенно ще приложи и към своя вътрешен живот.
Много неща зависят от яденето. Знае ли как да яде, човек е разрешил една от най-важните задачи на своя живот. Ще ядеш само когато си гладен. Ако не си гладен, ще постиш. Ако хората се подчинят на този вътрешен инстинкт, ще бъдат по-здрави. Начинът, по който човек яде, определя какъв е той в умствено и в духовно отношение. Правилно хранене е това, в което взимат участие и мисълта, и чувствата.
Човек трябва да яде и да мисли за храната, която приема, както и за храносмилането. Ако не мисли, той се натъква на различни болести. Виждате, че един човек се храни, но в това време мисълта му е заета с други неща, не мисли за храната, която приема, не благодари за благото, което му се дава в момента. Яжте и мислете за това, което ядете, и благодарете. Разумният свят следи човека как се храни. Ако яде бавно, дъвче добре, благодари, те му помагат във всички работи. Ако човек не може да разбере смисъла на храненето, на дишането и на мисленето, животът сам по себе си ще остане неразбран.
Човек трябва съзнателно да се храни. Като яде, той трябва да благодари за храната, която му е дадена. Растенията, плодовете, животните се жертвуват за хората, които трябва да благодарят за това. Ако не благодарят, малко се ползуват. Тогава страданията на растенията и животните са по-големи и хората трябва да изкупуват тези жертви. Как се изкупува жертвата на растенията и животните? Чрез работа. Помнете: храненето се основава на закона на любовта. Ако употребяваш храна, която не обичаш, ти не можеш да се ползуваш от нея. Всяка храна крие в себе си живот, който може да се използува, само ако обичаш тая храна. Не мисли, че храната внася силата. Тя е само проводник на живота, който дава сила на човека. Ако обичаш живота, който е скрит в храната, всички клетки ще се отворят за него и ще го приемат. Ако не обичаш известна храна, ти не обичаш и живота в нея. Храната ще влезе и излезе от клетките ти, без да приемат те живота, който се съдържа в нея. Това значи да ядеш, без да се ползуваш от храната, която приемаш. Има един закон, на който се основава правилното хранене. И ако човек спазва този закон, той ще може да се ползува от храната, която употребява. Този закон гласи: човек може всичко да яде, но ако яде с любов, съзнателно.

Никога не яж, ако нямаш разположение. Не яж, ако си гневен. Храната е жива и тия частици, след като влязат в организма с благодарност, те ще го обновят. Яденето е една велика работа и затова ще седнеш, но не надве-натри да се наядеш, полека, без бързане, малко ще хапнеш, с благодарност, ще спреш на най-сладката хапка; да се усеща една лекота в стомаха.
Когато яде, човек трябва да бъде разположен, да седне пред трапезата тих и спокоен и да яде бавно, да дъвче храната си добре. Това може да продължава 40 минути, ако може и цял час — няма защо да се бърза.

Имате някакъв плод. Круша например. Не почвайте веднага да я ядете. Спрете се, разгледайте я, помислете си малко за нея, нека се зароди към този плод любов у вас. Вижте какво е написано в нея. Всеки плод е едно написано писмо от невидимия свят. Върху този плод са падали слънчевите лъчи.

След плодове никога не пий нито студена, нито топла вода. Преди ядене може да пиеш вода, но веднага след ядене не се позволява.

Умният човек сам избира храната си и ще яде такава храна, която да му помогне да развие известни качества. Умният ще яде от тия плодове, които са необходими за неговата интелигентност, да я усили, да я развият още повече. Някой иска да стане красив, изящен, деликатен, нека яде от най-хубавите ябълки. Който иска да стане интелигентен и разумен, да яде круши — с правилна крушообразна красива форма, с хубав жълт цвят, а не от валчестите с груба месеста част. Който иска да поправи бъбреците си, да яде бял боб. Слаби ли са очите ви, яжте леща, но не говоря за болни очи, но за здрави и като се яде леща, ще се поддържа здравето. По малко ще ядете от гулиите, зелето, лещата, боба, плодовете, за да поддържате здравословното си състояние. В понеделник човек ще яде такива храни, които ще развиват неговото въображение. Във вторник ще яде храни, които ще му дадат енергия. В сряда ще яде храни, които ще развият неговата интелигентност, в четвъртък ще яде храни, които ще усилят вярата му, ще поддържат неговото достойнство и достолепие. Ако човек не може да си подбере нужната храна, образува се мускулно натрупване, а красотата е мускулна тъкан, в която мускулите са хубаво съчетани, с голяма пластичност, с израз, с лице, по което може да се чете. Красиво лице е това, по което Бог пише, а грозно — по което човек пише и задрасква.

Учителя Петър Дънов

Книга за здравето

spiralata.net

Вижте още:

Коментирай

You must be logged in to post a comment.