Залесяване с фиданки от космат дъб, цер и благун

Filed Under: Екология on March 20, 2013

засаждане на дърво

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и Фондация „ЕкоОбщност”

Ви канят на доброволческа акция за

залесяване с фиданки от космат дъб, цер и благун

в Защитена зона от мрежата Натура 2000 „Драгоман”, в района на с. Понор. Целта на залесяването е възстановяване на приоритетни горски местообитания от типа 91H0* (Панонски гори с космат дъб) в защитената зона.

Кога: 23 март 2013 г. Подробности за мястото и часа на тръгване от София ще се уточни със записалите се участници по електронна поща.

Краен срок за записване: 21 март 2013 г. (четвъртък)

Как се стига: Транспортът от София до мястото ще бъде осигурен от организаторите. Тъй като местата в автобуса са ограничени, ви молим да се записвате само ако сте напълно сигурни, че ще участвате.

Какво ще се прави: почвоподготовка на местата за залесяване (отстраняване на тревата и оформяне на площадки за залесяване), изкопаване на дупки и засаждане на фиданките.

Инструктаж, инструменти, фиданки и ръкавици се осигуряват от организаторите.

Какво е необходимо да носите: Храна и вода за през деня – в непосредствена близост до мястото за залесяване няма населени места и водоизточници. Подходящо за работа облекло за престой на открито – билото, на което ще залесяваме, може да бъде доста ветровито.

За контакти и записване:

Любомира Колчева, Фондация „ЕкоOбщност”, office@bepf-bg.org, 0878 67 42 97

Марта Димитрова, СДП Балкани, dragoman@balkani.org, 0899 40 60 34

Акцията се организира със съдействието на:

Горска семеконтролна станция – София, Държавно горско стопанство – София и Сдружение „Инициативна група „Витоша”

Вижте още: