Какво е водата?

Filed Under: Екология on April 21, 2012

За да координира реда в безкрайния, подвластен нему свят, на „Стопанина на макрокосмоса“ му е необходима обратна връзка и създал Водата като я дарил с безсмъртие и памет. Тя чува, вижда, запомня и докладва. Тя е навсякъде: от газовите опашки на кометите до металните съединения, които съдържат до 10 % вода. Водата е в човешката лимфа и кръв, в мозъка ни и в ДНК на всяка наша клетка. Преди всичко, тя е все още неразгадана тайна. Ние познаваме състава й, който е един атом кислород и два атома водород, разположени един спрямо друг под ъгъл 104 градуса. Електричните товари в молекулата й се разпределят така, че се образува дипол, подобно на магнит. Това обяснява свойството й на добър разтворител, както и да образува течни и ледени кристали. Според начина на подреждане на диполите й, тя образува три вида вода: жива (алкална), мъртва (кисела) и клъстерна. Клъстерите са полимерни групи от молекули, които са най – малките и нестабилни самоорганизиращи се структури в природата, носители на информация. Във водата живеят милиарди кристалчета, чието съществуване е доказано с различни физикохимични методи. Диполните водни молекули в тях са насочени навън ту с минуса, ту с плюса, подобно на двоичния код използван в кибернетиката. Така науката доказа защо и как водата приема и предава информация. Само със силата на мисълта тя може да се превръща в жива или мъртва вода. Става ясно, че с насочена мисъл, може да обработваме водата в тялото си, по всевъзможен начин. Водата не само подхранва живия организъм, но и пренася информацията в него.
Безупречни опити на руски учени потвърдиха, че има качествена разлика между водата в покой и тази, която е ляво или дясно завихрена.

При падането и въртенето си водата поражда нови чудесни свойства, които не е имала в състояние на покой. В книгата си „Чувствителният хаос“ авторът й Т. Швенг пише, че много органи на живите същества представляват фрагменти от замръзнали водовъртежи. Формите на живот в природата се създават от въртеливите потоци, които са матрица на вселената. Известният изследовател на водата Фланаган е установил експериментално, че вихровите водни потоци повтарят строежа на матрицата на вселената, която има формата на елипсоид, чиито оси са в отношение 1:2. Щом получи възможност, водата променя движението си на вихрово и така се зарежда с енергията на вихрите. Жизнените сили на човешкия организъм са скрити във водата и точно тях възстановява конструираният за тази цел вихров енергетизатор.
Според откритието на Щайнер светът се управлява от спирални вълни. Самата земя се движи в космоса като завихрен воден поток. Течащата вода не е еднородна, тя съдържа безброй преплетени струни всяка, от които се състои от преплетени влакна.

Енергията на хаоса, казва Фланаган, се предава на течните кристали и се поема от тях. Тя може да създава, може и да разрушава, важното е да се научим да я управляваме разумно.

Според най – новите физически теории, Земята като високо организирана структура, е способна да преобразува енергията във вода и обратно. Възможностите на природата, като абсолютно отворена система са безгранични. Огромно количество вода се появява сякаш от нищото по непознати за сега закони. Има хипотеза, че електричните заряди на облаците са мозъчната тъкан на нашата жива планета, а водата като проводник на чувствата на планетарното тяло и универсален информатор, е способна качествено да промени изцяло живота на земята.

Исландия, например, има точен държавен план за преминаване на цялата икономика на водородно гориво. Отоплението на 90 % от сградите е с геотермална енергия. Хидроенергетиката е осигурила висок жизнен стандарт и процъфтяваща икономика. Страната твърдо тръгва по пътя на създаването на водородна икономика. Нейният автор, проф. Арансон вече е наричан проф. Водород и е национален герой на Исландия. Простата схема е, че един автомобил работещ с вода ще я връща обратно на атмосферата и нейния вселенски кръговрат; В бъдеще водата ще ни даде безкрайната енергия на вакуума, ако заслужим това.

Саша Тодорова

“Водата – извор на живот и велика първопричина”

Вижте още: