Връзки между растителното и човешкото царство

Filed Under: Биоземеделие on June 4, 2012

 

Новото земеделие по Учителя Беинса Дуно

Митко НЕНКОВ

“По три-четири часа да работите, да отглеждате плодове, зеленчуци, цветя.” Учителя

Значение на растенията за човека

Учителя казва: “Между растителното царство и човешкото има връзка”. Фактите, които той привежда в подкрепа на това твърдение, са следните:

– Растенията вън от човека не съществуват;

Растенията и животните са фази, през които

човешкият дух е минал;

Това, което става в растителното царство, има отражение в психическия живот на човека;

– Етерният двойник на растенията поглъща нашите мисли и чувства;

– Растенията представляват резервоар от жизнени сили за развитието на човека;

– Дълголетието на човека зависи от растенията;

– Растенията познават закона на дълголетието по-добре от човека.

Растителната храна Учителя определя като първия от трите източника на благодат, чрез които Божественият свят ни влияе. Човек приема благодатта и чрез въздуха, в който влизат светлината, топлината, магнетизмът и електричеството, както и чрез мисълта и чувствата.

Новото земеделие

В сайта “bratstvoto.net” намираме заключението, направено от Учителя, че е настъпило време, когато хората трябва да приложат новото земеделие. Дадените от него основни положения на това ново земеделие гласят:

I. Растенията имат души, способни да се свързват с човешките;

II. Човек трябва да облагороди мислено – чрез молитви, формули и др., също и чрез подходящи торове – земята, където ще се сее;

III. Човек трябва да посее по подходящ начин и в подходящо време семената;

IV. Човек трябва да се грижи с любов за растенията по време на техния растеж

Резултата от прилагане на новото земеделие Учителя определя чрез качествата на реколтата, която ще бъде:изобилна, защитена от вредители и най-вече – с прекрасни вкусови качества.

Той посочва колко много усилия и грижи на разумни същества са вложени, за да може да се създаде тази реколта. По време на вършитба, през 1944 г., в разговор на тема новото земеделие, първата мисъл, която Учителя дава на последователите си е, че “без хармония нищо не може да бъде осъществено.” Той изтъква, че човекът на новото земеделие трябва да притежава следните качества: да е добър, да е честен, да бъде с благородно сърце и с просветен ум.

В подкрепа на тези качества са и препоръките на практикуващите духовно земеделие във Финдхорн, Англия: просветеният ум доближава човека до разбирането за растението като изпълнено с пулсиращ и пламтящ живот. Човек с мисълта си прибавя сила към растението и същевременно черпи сила от извора на целия живот.

Учителя говори за новия метод за обработка на почвата, който би направил земята по-богата и уточнява – това е Любовта. Той казва: “На някои братя съм давал конкретни методи за работа по новия начин и те са имали чудесни резултати.”

Грижите, които човек трябва да посвети на растенията, следват всички етапи на тяхното развитие:

– посяване

– покълване

– поникване

– растене

– цъфтене

– зреене на плода

Последователите на Учителя са прилагали и продължават да прилагат новото земеделие. Някои от опитите им дават количествени показатели, които онагледяват принципите на това земеделие, дадени от Учителя.

I. Свързване на човешката душа с душите на растенията

Поради сходството в устройството и функционирането на растенията и човека – плътно тяло, кръвоносна система, дишане, асимилиране, размножаване, сетивност – човек може да установи връзка с тях по различни начини:

– С езика на музиката ,

– С езика на слънчевата светлина ,

– С езика на физично поле – магнитно поле, чрез намокряне на семената в магнитна вода,

– С езика на формата – чрез поставянето им в пирамида.

а. Връзка чрез музиката

Според прилагащите духовно земеделие във Финдхорн – Англия всяко растение звучи с определен тон, който привлича неговите строители. Когато едно семе е готово да покълне, разумните същества го събуждат и поддържат този тон докато то го последва.

Такава връзка чрез музиката на Учителя с душата на житните зърна е осъществена през 2001 година от един негов последовател, а резултата е отчетен в Институт по земеделие и семезнание, с показателя кълняемост на пшеница. Човекът е въздействувал на житните зърна в продължение на 4 дена, сутрин и вечер, като в продължение на един час изсвирвал цялата Паневритмия на цигулка. Отговорът на житните зърна бил повишаване кълняемостта с 18 %.

б. Връзка чрез слънчевата светлина

Image

Image

Слънчевата енергия е жива, на нея всичко расте, цъфти и зрее – казва Учителя.

Същият ученик е излагал семената, преди покълване, на слънчева светлина отново за 4 дена, но по 4 часа на ден. Резултатът е 8 % повишаване кълняемостта на житните зърна.

в. Връзка чрез магнитна вода

Очаквайки положително влияние поради връзката на светлината с магнетизма, в този опит ученикът е заливал житните зърна с магнитна вода 4 дни и резултатът е 24 % повишена кълняемост.

Image

г. Връзка чрез енергиите на пирамидалната форма

Image

Житните зърна били поставени да престоят под основата на модел на Хеопсова пирамида за 4 дни без прекъсване. Резултатът е 10 % повишена кълняемост на зърната.

II. Човек трябва да облагороди мислено чрез молитви, формули и др. и чрез подходящи торове земята, където ще се сее.

Учителя казва, че ако мисълта не е светла и чиста, плодовете не са сладки и не могат да зреят добре, ако чувствата не са добри, тревите почват да жълтеят.

В сайта bratstwoto.net се дават правила за духовно земеделие, включващи и облагородяване чрез молитви, формули и песни земята, където ще се сее, по опита на друг последовател на Учителя.

1. Изпращайте в продължение на 1 седмица божествени мисли към мястото, където ще сеете.

2. Поставете, 24 часа преди да започнете да сеете, семената в затоплена от слънцето вода.

3. Пуснете да звучи в стаята ви за духовна работа музика от Учителя и оставете съда близо до касетофона.

4. След като приключи концертът, се опитайте да се съсредоточите и да се свържете с духовното в семената (с техния духовен потенциал). Пожелайте им да изпълнят Божествената задача.

III. Човек трябва да засее семената по подходящ начин.

За тази цел са валидни следващите правила от опита на същия този последовател на Учителя:

1. След като пристигнете, където ще сеете, застанете от източната страна, с лице към мястото и кажете: “Отче наш”, “Добрата молитва” и формулата: “Учителю благи, води ме!”

2. Влезте в мястото за сеене от източната страна. Тръгнете с десния крак.

3. Ако сеете на гнезда, техният брой трябва да бъде по възможност кратен на 12 или на 6.

4. Ако сеете на лехи или редове, броят им може да бъде кратен на 3.

5. Броят на гнездата или на посадените зеленчуци в един ред (на лехата) трябва да бъде 6 или 12.

6. Броят на семената, които ще посеете в едно гнездо, може да бъде 3, 6 или 12.

7. Ако сеете 3 семена, ще ги подредите в триъгълник с връх, сочещ на изток. След това ще очертаете с помощта на палеца си (може и с цяла ръка) окръжност около семената.

8. Ако сеете 6 семена, ще ги подредите по върховете на пентаграма (пет по едно) и в центъра му – едно. След това очертавате около тях окръжност.

9. Ако сеете 12 семена ще образувате с тях пентаграм и ще очертаете около тях върху почвата окръжност.

10. Очертаването на окръжност (ограждането) започва винаги от върха на пентаграма или триъгълника, в посока обратна на часовниковата стрелка. Казва се формулата: “В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа”.

11. След това засипете семената с фина (ситна) почва. Старайте се да не ги размествате. Спазвайте агрономическите изисквания за дебелината и плътността на засипващия пласт.

12. Полейте със затоплена от слънцето вода засятото или засаденото.

13. Направете ограждане на засятото или засаденото, като започнете от началото на източната страна. Тръгнете с десния крак, в посока обратна на часовниковата стрелка. Кажете 12 пъти формулата: “В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа”.

14. След като направите ограждането, застанете откъм източната страна и изпейте: “Давай, давай”. Кажете молитвата “Отче наш” и след това се отдалечете от мястото, тръгвайки с десния крак.

15. При засаждане се съобразявайте с фазите на луната (направете справка с лунните календари за градинарите през съответната година).

При новолунието трябва да се избягва сеене и садене. Това е препоръчително време за плевене и поддържане на добрия вид на градината, за унищожаване на вредители и бурени. Не се препоръчва използуването на остри предмети като мотики, ножове, кирки и лопати.

Между новолуние и пълнолуние винаги се засаждат растения, които растат във височина – дървета, храсти, овощни дървета, цветя.

Между пълнолуние и новолуние се засаждат кореноплодни растения – картофи, ряпа, тиква, моркови, лук, чесън и други. Картофи за храна е препоръчително да се засяват няколко дни след пълнолуние, а картофи за семена е добре да се засяват няколко дни преди новолуние.

Дървета се засаждат при пълнолуние, обрязват се при новолуние. Присаждането на калеми е най-сигурно в деня на пълнолунието.

Зеленчуците, които растат продължително време, трябва да се събират, когато Луната е във фаза последна четвърт, защото тогава могат да се запазят и съхранят в добро състояние продължително време.

Зърнените храни трябва да се прибират няколко дни преди пълнолуние, в периода между първа четвърт и пълнолуние.

Бобовите култури е добре да се прибират, когато луната намалява, тоест между фазите на пълнолуние и новолуние и е най-препоръчително да се избират дните, когато Луната е в зодиакалния знак Лъв.

Лозите се режат непосредствено преди новолуние.

Цветя се пресаждат от един съд в друг само при пълнолуние или няколко дни преди настъпването му.

IV. Човек трябва да се грижи с любов за растенията по време на техния растеж.

Тук е приложимо следното правило, дадено от същия последовател:

По време на растежа изпращайте мисли за създаване на благоприятни условия (влага, слънце, запазване от слани, градушки и др.).

Трети последовател на Учителя е поливал домати по време на техния растеж с вода, омекотена с хума. Резултатът е 33 % повишение в съдържанието на витамин С, повишаване на минералните вещества с около 3 %, подобряване на вкуса и повишаване на добивите.

В други опити с хума са отчетени редица подобрения. Така например растенията стават по-устойчиви на заболяване при опита с пипер:

Image

Image

Така се показва, че реколтата става по-устойчива на вредители, намалява се броят на счупените стъбла и на тези, които не са се хванали при насаждането на пипера.

Друг опит, пак с пипер, обработен с хума, илюстрира изобилието на реколтата. Тя винаги е по-изобилна в сравнение с контролните растения – и при първото бране, и при второто, и при третото.

Image

Изобилие на реколтата се наблюдава и при царевица, след обработването ´ с хума – измерено е количеството на натрупаната свежа биомаса.

Намаляват и вредните вещества, натрупани в растенията, при една и съща почва в сравнение с контролните, ако се използва хума за тяхното наторяване. Така пиперът показва понижено съдържание на вредните нитрати.

Новото земеделие изисква от човека да подбира правилно и да коригира подходящо естествените почвени условия на растенията и в това отношение хумата е един метод за реминерализация и възстановяване свойствата на почвата.

Image

Image

За всяко от приложенията на новото земеделие човек трябва да установява връзка с разумните същества, които са господари на растенията. Във връзка с този въпрос есеите дават разпределянето на ангелската йерархия, чиито обитатели са отговорни за отделните части и функции на растението. Те насочват енергията към физическия свят на растението:

Ангел
Действие Повлияна функция на растението
На Земята Генерира и регенерира Засмукване на влагата чрез корена
На Живота Управлява растежа Растеж на стъблото и клоните
На Радостта Направлява цъфтежа Цъфтене и оплождане на растението
На Слънцето Доставя слънчевата светлина Синтезиране на хлорофила
На Водата Регулира циркулацията Разнасяне на хранителни вещества
На Въздуха Управлява дишането Дишане и разпръскване на семената
На Природата Дава жизнената сила Поддържане на абсолютна чистота

Човекът, чиито клетки на тялото са будни и съзнателни, може да общува с цялата жива природа. Новото земеделие изисква абсолютна хармония. Връзките между разумните същества са абсолютно хармонични. Засаждането на растенията също трябва да бъде в хармония с климата, почвата и надморската височина.

Тема от младежката среща в Мадрид
24–25 май 2003

Списание Житно Зърно бр.13, 2003 г.

“Новото земеделие” – Митко Ненков

www.bialobratstvo.info

Вижте още: