Биодинамичен препарат 504. Тоник от коприва

Filed Under: Биоземеделие on February 2, 2012

Копривата е едно от най-известните полезни растения, което човек използва от незапомнени времена. Тя е била позната на древните египтяни и римляни, на антична Гърция, От коприва са получавали растителни багрила, прежди за рибарски мрежи, за въжета и за черги, тъкани за чували и дрехи. Използвали са я за за пазване на риба и на дивеч от разваляне, добавяли са брашно от коприва към пшеничено брашно за пови шаване на хранителната му стойност, приготвяли са салати, каши и др. Копривата е била консервирана за зимата и отглеждана в дворовете и в градините.
Не случайно великия разказвач Ханс Кристиян Андерсен е избрал в „Дивите лебеди” копривата като сред ство с което малката Елиза спасява своите единадесет братя. С помощта на копривата тя възвръща човеш ките образи на омагьосаните си братя. Така е и в други приказки, които е създал народът. Във вековната човешка история могат да се открият факти свързани с окултното значение на копривата.
Най-известна и разпространена у нас е обикновената коприва, Urtica dioica.
Приготвяне на препарат 504. В ранно лято се събира надземната част на копривата в периода точно преди да цъфне. Препоръчително е това да става преди 11 ч в дни ЦВЯТ или ПЛОД според биодинамичния
календар. Събраната коприва се оставя да преседи половин ден след което се приготвя препарат 504. В предварително изкопано квадратно легло се постила торф така, че да се „облицоват” дъното му и стените. Леглото се напълва с коприва, натъпкана в конопен чува, за да се отдели от торфа. Така приготвения пре парат се затваря отгоре с торфна покривка и се зарива. Престоява една пълна година.
Когато препарата е готов и го отворим, виждаме, че копривата се е трансформирала в черна колоидна ма са. Съдържанието на желязо в копривата я прави чудесен проводник за влиянията на Марс. Рудолф Щай нер високо оценява това растение. Той говори за нея като за „незаменима” и посочва, че присъствието на препарат 504 в компоста „прави почвата по-интелигентна”. Препоръчително е ако има възможност допъл нително да се подсилва компостът, като периодически се добавя към него прясно събрана коприва.
Възможно е да се приготви и тоник от коприва, който намира широко приложение не само в биодинамич ните стопанства.

Тоник от коприва

Въздействието на тоника от коприва върху растежа на растенията е по-слабо от това на препаратите от во дорасли /виж стр. 19/, но е много полезно.
Тъмнозелените листа на копривата показват, че се образува много хлорофил в тях. Освен това растението е богато на минерали, желязо, растителни хормони и други, което го прави незаменима храна за някои жи вотни, например за малки пиленца.
Тоника от коприва е превъзходно средство за борба с листните въшки.
Схема за приготвяне тоник от коприва с общо приложение:
1 .Поставят се 4 кг прясна нарязана коприва – обрана точно преди цъфтеж или скоро след това /или 800 гр. сушена/ – на дъното на дървена бъчва.
2.Копривата се залива с 40 л престояла дъждовна вода.
3.Бъчвата се покрива с капак но така, че да се осигури достъп на свеж въздух.
4.Първите дни препарата се разбърква интензивно сутрин и вечер. Пълната ферментация на копривата ста ва за 8-10 дена. При топло време този процес значително се ускорява до 2-3 дни.
Начин на приложение; Третира се като един литър от препарата се разтваря в 10 л дъждовна вода и с та ка приготвената смес се пръска надземната част на растенията. С градинска лейка се полива около трайни те насаждения в диаметър, колкото е широка кореновата им система, а останалата площ на градината се поръсва на едри капки.
Пръскането с коприва се практикува както през лятото, в моменти когато растенията имат нужда от допъл нително подсилване, така и през късна есен за повишаване издръжливостта на трайните насаждения през зимата и подсилване на процесите в почвата, което на свой ред стимулира плодородието. Действието на препарат 501 се подсилва значително, ако го приготвим не с чиста дъждовна вода, а с тоник от коприва.
За приготвянето на тоникът се допуска употреба на сух копривен прах само в спешни случай, когато дос тавката на пресен материал е затруднена.

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Вижте още: