Препарати от водорасли, пелин и вратига.

Filed Under: Биоземеделие on February 13, 2012

Био препарати

Препарат от водорасли.

От кафявите водорасли Ascophyllum nodosum, които растат по бреговете на Норвегия се приготвя велико лепен земеделски препарат. Водораслите имат високо съдържание на калций и основното предимство на препарата, който се приготвя от тях е, че извличаме калций от живата маса на листата им, а не от мъртва та материя на животинските скелети.

Препарата от водорасли може да бъде намерен под различни търговски марки :Algifert,Polymaris и Oscoma Pflanzestaerkung /Препаратите могат да се поръчат на адресът даден в края на главата/. Тези препа рати имат положително въздействие върху зелените растения и стимулират растежа. Въздействието им с съвсем различно от това на нитратите.

С употребата на препаратите от водорасли не бива да се прекалява. Третирането с тях трябва да се ограни чава до три пъти годишно. В противен случай листата и плодовете на зеленчуците се втвърдяват.
Използват се 0,8-1% разтвори в зависимост от зеленчуците, които се третират.

Препарати от пелин и вратига.

Пелинът /Artemisia absmthium и Вратигата /Chrysanthemum vulgäre/ имат известна горчивина, която отблъ сква насекомите. Препаратите приготвени от тези билки са важно средство за борба с гъбичните заболява ния по зеленчуците. Използват се под формата на прах срещу морковената муха и като спрей при плодове те.

Въздействието на двата препарата е подобно, както и приготвянето им:

1 .Залива се с една кофа вряща вода 1/2кг сух прах от Пелин или Вратига.

2. Престоява за кратко, след което се допълват още 100 л студена вода /от кладенеца, не от чешмата/.
З.В три последователни дни се пръскат заболелите растения с течността. Гъбичната зараза постепенно из чезва, ако не са допуснати други основни грешки при отглеждането на зеленчуците.

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Вижте още: