Отглеждане на био грах

Filed Under: Биоземеделие on February 4, 2013

био грах

Грах (Pisum sativum L.)

Грахът произхожда от западна Индия, Афганистан, Узбекистан. Консумират се главно зелените семена,бо гати на захари, белтъчини и витамин С.
Поради късия вегетационен период и студоустойчивостта си, граховата реколта е готова през пролетта /май-юни/.

Грахът е чудесен предшественик за някои полски култури. При поливни условия след него могат да се отг леждат фуражна царевица, главесто зеле, късни краставици. Отпадъкът, който се получава при вършитба та на граха /листа, стебла, перикарп на чушките/ е много ценен фураж. За кравите грахът е деликатес. Грахът е едногодишно растение. Има силно развита коренова система, като централният му корен прониква на повече от метър дълбочина. Добре усвоява хранителните вещества и водата. С това се обяснява относи телната сухоустойчивост на растението и възможността да се отглежда при неполивни условия. Стеблото е тревисто с дължина от 40 до 80см. Листата са сложни, прикрепени със здрава дръжка, която завършва с мустачки.

Цветовете се образуват в цветоноси, които израстват в пазвите на листата. Самоопрашват се. Плодът е чушка. В шевовете на чушките се образуват конци, а от вътрешната страна на перикарпа има де бел пергаментов слой.
Зрелите семена най-често са кръгли и гладки. Кълняемост-та им се запазва 4-5 години. Грахът с студоусто йчиво растение. Семената поникват при 1-2″С. Младите растения издържат понижава не на температурата до -5 “С. При по-ниски температури могат да измръзнат, затова не се практикува предзимно засяване.
Оптималната температура за развитие на граха е 16-20″С. При висока температура голям процент от цве товете окапват. Високата температура е вредна и във фазата на технологичната зрялост на чушките, защо то се ускорява превръщането на захарите в скорбяла. Поради това, семената бързо загубват добрите си ка чества. При високи температури технологичната зрялост преминава бързо. Това съкращава благоприят ния период за прибиране. Грахът най-добре се развива при хладно време. Той е широко разпространен в северните страни.
Силно развитата коренова система позволява на граха да не бъде взискателен към водния режим. Необхо димо е да се полива само през пролетта и при сериозно засушаване.

Отглеждане на зелен грах.

Препоръчва се засяване на грах след житни култури, бостани, царевица и други, но не след бобови. На ни вата, на която отглеждаме грах, можем отново да засеем същата култура след 4-6 години. Подготовката на почвата за отглеждане на грах, е същата както при зеленият фасул. По време на есенната дълбока оран се внася добре угнил компост. Практикува се и допълнително внасяне на компост в гнездата на граха. Сеит бата се извършва през пролетта, началото на март на ден ПЛОД, десцедентна Луна. Преди сеитба почвата се бранува. На 1м2 се засяват 90-120 семена, т.е. 16 – 25 кг на декар. При рядка сеитба растенията се разви ват по-добре, но чушките не се образуват дружно.

В домашните градини грахът се сее на редове, в гнезда на разстояние 30-40см едно от друго. В този слу чай на декар се хвърлят от 6 до 8 кг семена.
Семената се засяват на дълбочина 5 – 6 см и на разстояние 15 см между редовете.
Полезно е да се полива обилно грахът след като първите пъпки цъфнат. Така реколтата се увеличава зна чително.

За да предпази граховото стебло от загниване причинено от гъбата Fitium de Barianum, необходимо е редо вно третиране с препарати 501 и 508. Тези пръскания помагат също и срещу ръждата и жълтите петна по граха.
От животинските неприятели най-голяма вреда нанася граховия бръмбар. Той е малък бръмбар, който сна ся яйца си в цветовете или по чушките. От тях се излюпват малки ларви, които се вмъкват в зърната и из яждат тяхната вътрешност. Тук се превръщат и на какавиди. На следващата пролет от зърната излитат бръ мбари, които чакат да се появят цветовете и на нова сметка да снесат яйцата си. Дали в граха има бръмбар се познава по каналчето, което личи на някои зърна. Ако бръмбарът вече е излетял, върху зърното има ду пка.

За борба с граховия бръмбар се препоръчва преди да се засее граха, да се накисне във вода. Заразените зър на, като по-леки изплуват на повърхността и се отстраняват.

Изключително важно е да се подбере добре момента за прибиране на грахът. Най-благоприятно е това да става на ден ПЛОД, асцедентна Луна. При закъснение с прибирането, семената се втвърдяват и се увелича ва скорбялата в тях. Качествата им рязко се влошават. Към прибиране се пристъпва, когато семената в първите чушки са в технологична зрялост – напълно оформени по големина, с нежна кожица и сладникав вкус.

След настъпване на технологичната зрялост посевът се окосява. Зелената маса престоява 6-24 часа на по лето и се транспортира за овършаване. Вършитбата се извършва в граховършачка.

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Известно е, че празът е много полезен срещу грип и настинка.

Вижте и нашето специално предложение за друг имуностимулатор:

Вижте още: