Мокичи Окада: Отглеждане на растенията в правилно подхранена почва

Filed Under: Биоземеделие on February 18, 2014

Мокичи Окада

Отглеждане на растенията в правилно подхранена почва

Основният принцип на природното земеделие е да се развият скритите свойства, присъщи на почвата, тъй като от нея растенията извличат храна и влага. Почвата обединява трите елемента – вода, огън и самата почва. Растенията получават силата си най-вече от почвата, водата и огънят имат допълващи функции. Духовните аспекти на трите елемента взети заедно създават жизнената сила, която изглежда невидима, но е животът в чистата му форма. Почвата като елемент произлиза от разтопената маса в центъра на земята, която излъчва топлина. За мен тази топлина е резултат от дихателния цикъл на земята: издишаният от земята дъх също като човешкият е топъл. Издишването започва през пролетта и достига върха си през лятото, което обяснява и засиления растеж през пролетта.
Тревата пониква, дърветата напъпват, всичко се устремява нагоре, а хората усещат прилив на енергия. С приближаването на лятото растителността продължава да цъфти докато достигне връхната си точка; тогава земята започва да вдишва. От този момент растенията започват да вехнат, всичко се устремява надолу, а хората стават по-спокойни. Зимата започва. През този природен цикъл земята издишва духовен етер, чието материално съответствие е познато на науката като азот, но духовният аспект остава непознат. Естествен подобрител на почвата, азотът подхранва земната кора, издига се и се натрупва на определена височина в атмосферата и се връща на земята под формата на дъжд, който прониква в почвата и позволява на растенията да се развиват.
Това е естественото обогатяване на почвата с азот. През Първата световна война германците са изпитвали недостиг на храна и е било необходимо да увеличат значително реколтата. Открили са метод, чрез който могат да извличат азот от въздуха и да го използват като обогатител за почвата. От тогава употребата на този метод се е разпространила по целия свят. В началото се наблюдават добри резултати, които обаче са временни. Грешка е да се използва азот от въздуха за торене на почвата, тъй като продължителната му употреба води до обедняване на почвата в резултат на азотно привикване. С други думи пренасищането с азот убива силата на почвата.
Както почвата, така и слънцето и луната излъчват духовни елементи, които имат материални съответствия. Слънцето излъчва огън, чиито материални съответствия са кислород, светлина и топлина. Луната излъчва вода, чието материално съответствие е водород.

Елементите и тяхното разположение в природата

Небесно тяло Слънце Луна Земя
Духовни аспекти Огън Вода Почва
Материални аспекти Кислород, светлина, топлина Водород, вода Азот

Обединени трите елемента изграждат най-добрата тор, благодарение на която земеделските култури поникват и се развиват. Следователно истинското земеделие се основава на любов, уважение и отглеждане на почвата, която въплащава силите на трите елемента. По този начин почвата разкрива истинските си качества.

Изкуствени торове

След като почвата е решаващ елемент в селското стопанство, нейният строеж влияе върху растенията. Това влияние може да бъде както добро така и лошо. При обработката й следователно, е наложително да се подобри качеството й. Защото колкото по-добра е почвата, толкова по-добра е и реколтата.
Въпреки този факт обаче истинската същност на почвата остава мистерия за модерното научно разбиране. Това обяснява и защо земеделието в продължение на векове се развива в грешна посока. Подценявайки силата на почвата фермерите стават зависими от изкуствените торове, за да отглеждат посевите си. Като резултат почвата се изражда и производителната й сила намалява.
Тази практика води до омагьосан кръг, в който земеделците, страдащи от заблуждението, че недостатъчното наторяване води до слаба реколта, използват все повече торове. За това не е странно, че фермерите в цяла Япония единодушно се оплакват от състоянието на почвата. Селскостопанските проблеми, които ги тревожат произлизат от тяхното невежество по отношение на почвата и склонността им да разчитат твърде много на изкуствените торове. Химикалите дават доста добри резултати в началото, но постепенно започват да произвеждат обратен ефект. Когато растенията са принудени да разчитат на изкуствени вещества, те се променят и не могат да извличат храна от почвата.
В отговор на непрекъснатото добавяне на външни елементи почвата атрофира. Учудващо е, че земеделците пилеят пари и труд, за да създадат сами условията, които водят до слаби реколти. Когато изкуствените торове вече не дават добри резултати, повечето фермери насипват нова пръст върху земята и временно увеличават добивите си. Новата почва е необременена от торове и следователно пълна със жизнена енергия. По тази причина се увеличават и добивите. Изкуствените торове правят посевите слаби. Моят опит показва, че дълго торените растения се пречупват лесно при вятър и дъжд. Те раждат по-малко плодове, защото цветовете им падат по-лесно. Когато става дума за ориз, пшеница и бобови растения, растенията израстват твърде високи, а листата им са твърде големи и хвърлят по-голяма сянка. Обвивките са твърди, а семената малки и нездрави. Химичните подобрители са много токсични. Растенията абсорбират тези вещества, и когато ние се храним с тях, макар и малки количества от токсините проникват в организма ни през стомаха. Фермерите са се доверявали сляпо на изкуствените торове толкова дълго, че не са в състояние да въдят фактите. Да се подобри почвата означава да се увеличи нейната жизненост. За целта е необходимо тя да се поддържа незамърсена от изкуствени вещества, за да могат да протичат естествените микробиологични процеси. Когато почвата е чиста, тя осигурява живот на растенията. Природното земеделие изключва употребата на изкуствени и животински торове, а вместо тях предлага широката употреба на компост. (Бележка на редактора: според Окада изкуствените торове добавят елементи като азот, калий и фосфати, които растенията абсорбират. Компостът от своя страна също съдържа малки количества от тези вещества, но действа като подобрител на почвата, така че микробиологичните процеси да протичат нормално. С други думи компостът подхранва почвата, а торовете хранят растенията.)

Компост (естествена/органична тор)

Въпреки че не е необходимо да се ползват изкуствени торове, от изключително значение е да се използват големи количества естествен компост, което ще обясня сега. За да израстнат растенията силни и здрави, техните корени трябва да се разпрострат. Важно е малките коренчета също да се развият. Това означава, че не бива да се допуска почвата да се сбие и втвърди. Целта на компоста следователно е да поддържа почвата мека и топла. Ако естественият компост е твърде разложен, той се втвърдява по-лесно; ако не се е разложил достатъчно, тогава също е твърде твърд. И в двата случая развитието на кореновата система се спъва.
Най-добрият компост е полугнилият. Тревните растения са подходящи за производството на компост, защото гният бързо. Жилките на дървесните листа се разлагат за по-дълго време, следователно е необходимо да се оставят да гният по-продължително време.
От личен опит знам, че най-добрият начин да се подпомогне производството на ориз, е да се прибави към почвата накълцана оризова слама. Получава се затоплящ ефект. Известно е, че студената планинска вода има отрицателен ефект върху ориза. Следователно освен топла почва е необходимо да се осигури и по-топла вода. За целта напоителните канали трябва да бъдат дълги и плитки, позволявайки на водната температура да се покачи, докато преминава през тях. Не трябва да се изкопават изкуствени езера по дължината на каналите, тъй като дълбочината на водата не би позволила нейното затопляне.
За да подобрите почвата, така че да е възможно корените да се развият нормално, оставете сухите листа и треви да загният и след това ги объркайте с почвата. Природното земеделие използва силите на почвата без да я замърсява с изкуствени вещества. По този начин почвата се обогатява със собствените си сили.
Обърнахме специално внимание на почвата, защото нейната задача е да ражда храна, необходима за човешкото съществуване и здраве. Семената, положени в почвата, покълват, пускайки корени, стъбла, листа, цветове и накрая плодове, които да събираме в благодатното време на жътвата.
Ние трябва да се отнасяме към почвата с благодарност. Тук виждаме природната сила в действие и следователно няма по-добър предмет за научно изучаване. Въпреки това науката до този момент прави огромна грешка като разчита повече на силата на хората, отколкото на силата на природата.
За тези от вас, които биха искали да приложат идеите на Природното земеделие в копринарството, има добри новини. Копринените буби, отгледани върху растения, растящи върху естествена почва, страдат от много по-малко заболявания. Освен това произвеждат по-големи количества от здрави и блестящи нишки. Прилагането на този метод в копринарската индустрия би донесло на нея и на националната икономика големи печалби.

Мокичи Окада

Здравето и новата цивилизация

Вижте още: