Борба с вредители и насекоми

Filed Under: Биоземеделие on October 2, 2012

вредители и насекоми

В земеделския цикъл от лекции, Рудолф Щайнер дава различни методи за борба с вредителите в селското стопанство. По отношение на размножителните си функции животните и в частност насекомите, са силно свързани с космическите ритми, за разлика от човека. Различните насекоми са необходими за правилното развитие на биодинамичната ферма. Когато обаче броят на даден вид насекоми надхвърли нормалните граници, то тези насекоми се превръщат във вредители.
Основният метод, за борба с вредителите даден от Щайнер се свежда до събиране и изгаряне на насекоми те или животните и разпръскване на получената пепел върху обработваемата площ. Най-подходящо време за изгаряне на повечето от насекомите, и специално на тези с хитинова обвивка е когато Слънцето и Луна та едновременно са в съзвездие Телец. Това се случва най-често на новолуние между 13 май и 20 юни. На секомите могат да бъдат уловени, убити и да се съхраняват кратко време преди да бъдат изгорени. Горят се на дървен огън, като се затварят в метална кутия с капак. След като се получи пепелта, тя се разтваря в дъждовна вода и се разбърква по същият начин като се приготвя препарат 500. С нея се пръска почвата. Така насекомите постепенно намаляват до нормалното ниво на популация. Възможно е да се приложи и друг метод. Накисват се мъртвите насекоми във бъчвичка пълна с дъждовна вода. Когато Луната е в съзве здие Рак почвата се пръска с този разтвор, това се повтаря всеки месец на ден, когато Луната е в същото съзвездие. Този метод като цяло е по-подходящ за борба с вредителите, които се появяват традиционно всяка година. Например нематода.

Мравки.

Мравките обикновено не са проблем в градината, освен черните мравки, които често са причина за поява та на черни пеперуди по бобовите растения.
Няма метод за биологичен контрол върху мравките. Всеки, който се е опитвал да събира мравки работнич ки и да ги гори по метода на Рудолф Щайнер знае, че това е трудоемко и няма очаквания ефект,
В извънредни случай за борба с мравките се препоръчва употребата на боракс /захарна отрова/.
В градината се практикува и смесване на равни количества дървесна пепел, сдробена дървесна кора, вар и
сажди, тази смес се посипва по пътечките на мравките и около мястото от където излизат. След няколко часа, мравките изчезват и повече не се появяват наблизо.

Листни въшки.

Може да се избавим от листните въшки, като сами си приготвим извлеци от пресни картофи, лайка или кромид лук. Избира се един от трите извлека в зависимост от това какъв материал има на разположение:
– един килограм пресни картофени стъбла и листа се накисват за четири часа в кофа с вода.
– един килограм кромидени люспи се заливат с една кофа гореща вода и се оставят да преседят пет часа.
– половин кофа изсушена и нарязана лайка се залива догоре с вряла вода, престоява 12 часа. След като е приготвен избрания извлек, изсипва се в пръскачката, която се използва за разпръскване на препарат 501. Важно е дюзата да бъде пулверизираща. С извлека се пръскат заразените листа и от двете им страни, така че добре да се облее цялото растение.

Колорадски бръмбар.

Борбата с колорадския бръмбар е основно разгледана в глава III – при картофите. Като допълнение тук е дадено едно просто народно средство срещу бръмбара, което е доста ефикасно. Необходими са въглищни отпадъци и дървесна пепел.
Като правило каменните въглища не изгарят до край в домашните печки и една част се изсипва през реше тката. Когато се изгребе едрия боклук,събира се и се запазва по-дребния. На пролет се пресява през сито с отвори 3-4 мм. С тези дребни остатъци, а в тях има и дървесна пепел, се посипва почвата на картофения участък.

Мишки.

Репродуктивните сили на плевелите могат да бъдат забавени чрез противопоставяне влиянието на Луната:
чрез подтискане на водния елемент от силите на огъня и горенето. Насекомите пък се влияят силно от зо диакалните съзвездия в съчетание със Слънцето, Луната и другите планети. За да атакуваме вредните жи вотни е необходимо винаги да използваме специфичните влияния на конкретните планети в определени съзвездия. Рудолф Щайнер дава полската мишка за пример, но това важи и за други гризачи, бозайници и птици. Хващат се няколко мишки, одират се, вземат се техните кожи /или кожата с перата при птиците/, изсушават се и се изгарят на дървен огън в подходящ ден, когато Венера е в Скорпион. /Точната дата се променя всяка година, така че е необходимо да се направи справка в календара на г-жа Мария Тун/. Пом нете, че съзвездието не съвпада със „зодиакалния знак”. Пепелта получена при изгарянето на кожите се разтваря в дъждовна вода и се разпръсква върху обработваемите площи по начина описан при борбата с насекомите.
Целта е да се направи почвата непривлекателна за вредните животни. Докато те усещат неблагоприятното влияние на пепелта, подтискащо техните репродуктивни сили, те ще заобиколят района, в който тази пе пел е разпръсната. Това е много по ефективно, когато се третират големи площи. Наблюдава се един ва жен допълнителен ефект – незабавно се изчистват големите селскостопански постройки от мишки. Ефек тът отслабва с времето и се налага да се повтори. Някои ферми имат отлични резултати и използват този метод редовно. В случая с постройките пепелта трябва да се разпръсква върху почвата около тях, а не в са мата сграда.
Освен това мишките не обичат полската мента, така че ако се засади или разпръсне в градината, мишките ще избягат.

Къртица и сляпо куче.

Ако в градината се появят сляпо куче или къртица, може да бъдат прогонени със зловонни за тях мириз ми:
– стриват се и се смесват чесън /или лук/ и камфор и се слагат в къртичините или в подземните ходове на сляпото куче. Зловонната смес започва да действа веднага.
– взема се зелен коноп, слага се в къртичините и в ходовете на сляпото куче /на различно място от предиш ната смес/. Конопът започва да действа чак след като изгние, така че ако първата смес не е изгонила непри ятеля, то с него ще се справи конопът.
Къртицата е чест обитател на зеленчуковите градини. Тя е насекомоядна и се храни с почвообитаващи на секоми, с техните ларви, с червеи, жаби, охлюви, мишки и някои други дребни животни. Предните й кра ка са силно развити с форма на лопатки и са извити настрани. Завършват с дълги и здрави нокти. С тях тя прекопава тунелите си. Изгражда ходова система на дълбочина 20-30 в почвата, която накрая стига до гне здото разположено на около 1 метър дълбочина. Ходовете са широки 4-5 см в диаметър. Обикновено кър тицата се движи под самата почвена повърхност и повдига повърхността на почвата на 1-2 см. Тя често ос тавя някои от ходовете отворени навън. Вредна или полезна е къртицата?
Това, че унищожава много насекоми и вредители по растенията, както и мишки я прави полезна. Но при ровенето и търсенето на храната, тя разкъсва корените и често повдига младите и неукрепнали растения, разваля разсадите. Привлича я и компоста, богат на червеи и насекоми. По тази причина тя е вредна, осо бено в парници, оранжерии, зеленчукови градини. Когато растенията са укрепнали, тя не е опасна. Кърти цата се пропъжда много по-лесно от сляпото куче. Поставят се парцали напоени с нафта, бензин или наф талин на няколко места в повърхностните й ходове. Може да се опита и с хранителни примамки: нарязват се дъждовни червеи, по-едри бръмбари или ларви. Поръсват се с 2-3 грама цинков фосфат за 100 грама примамка, смесват се добре и се напъхват в ходовете. Необходимо е да се работи внимателно с ръкавици, защото това е отрова и за човека. Възможно е да се издебне къртицата на места,където често се появява, и когато започне да рови под повърхността, удря се силно с мотиката на десетина сантиметра зад набеляза ното място. От собствено наблюдение селските стопани в селата край София са установили, че обикнове но около 6 ч сутринта и към 12 ч на обяд къртицата се показва на повърхността. Необходимо с да бъде причакана в пълна тишина, тъй като тя усеща и най-слабите вибрации под земята. Ако в къртичините се напъхат бъзови клонки, това също би прогонило къртицата.

Охлюви.

Голите охлювите са голям проблем в градината. В България са разпространени около 25 вида отнасящи се към семейства Лимациде и Ариониде. С разширяване на парниковото и оранжерийното градинарство, нарастване на полезните площи и уплътняване на сеитбообращенията вредната им дейност се засилва,тъй като практически им се осигурява храна през цялата година. Повредите от голите охлюви по зеленчукови те растения са различни. При салатата, марулите и зелето те навлизат между листата и правят надлъжни нагризвания, като придават непривлекателен външен вид на зеленчуците. При картофите, охлювите нагри зват клубените, които са близо до повърхността.
Голите охлюви се размножават чрез яйца, които са кръгли и се снасят по 25-30 броя на купчинки в почва та през пролетта и есента. Плодовитостта на голите охлюви с голяма. Отделен индивид снася до 400 броя.
При затопляне на времето, обикновено към края на май, яйцата се излюпват. Младите индивиди се хранят с растения и се развиват напълно за около 2 месеца.
Голите охлюви са нощни животни. През деня те се укриват под камъни, растителни остатъци и други мес та откъдето излизат нощем и започнат да се хранят. Борбата с голите охлюви включва комплекс от мерки в които, особено място се пада на предпазните. Към тях се отнасят борбата с плевелите и унищожаването на растителните отпадъци, които служат за храна и укритие на охлювите. Необходимо е също да се отстра нят камъните, загнилите пънове и да се подравни обработваемата площ с цел да се ограничи нашествието на голи охлюви,
За борба с охлювите се използва прясно гасена вар на прах. Разпръсква се при норма 20 кг/декар, през но щта или рано сутрин, когато охлювите са активни.
Добри резултати в борбата с голите охлюви дава биодинамичния метод чрез събиране и изгаряне. Също така възможно е да се накиснат събраните охлювите във вода и да престоят до почти пълното им разлага не. Практикува се пръскане на разтвор от пепелта или съответно на водата, в която са били накиснати ох лювите, когато Луната е в Рак. Тези методи не се използват в райони с висока влажност.
Има и други начини за борба с охлювите: посипване на заразените участъци с дървесна пепел, лютиви са жди, накълцан прещип, борови иглички или вар. Необходимо е внимателно да подберем с кое от тях ще третираме почвата, така че растенията да не пострадат.
Когато охлювите в градината са извънредно много се прилагат някои прости капани. Например: ситно нат рошени стъкла се заравят в повърхностния слой на почвата и участъка се полива с бира или мляко. В бли зост се поставя широка лента от картон, шперплат или нарязан кашон. Охлювите се събират върху нея и така могат по-лесно да бъдат хванати и премахнати.
В България все още не се продават биологични препарати против охлюви.
Във Великобритания е възможно да се намери в магазините препарата Nemaslug, който всъщност предста влява вид нематоди, които убиват охлювите.
В Швейцария борбата с охлювите, понякога се води чрез употреба на плоски ел.машинки снабдени с мно жество равномерно разположени дълги шипове от долната страна. Тези апаратчета напомнят на пластма совите садила, които се използват в парниците. В горната част на апаратите е скрита ел.батерия, която ге нерира слаб ток в шиповете. Уредите се забиват в почвата един до друг така, че ограждат участъка който предпазваме от охлюви. При този метод е гарантирано, че почти всеки охлюв, който се намира в почвата ще бъде убоден или ще се докосне до някой шип и ще получи електрошок. Когато градинаря прецени,че охлювите са намалели до нормалния им брой, апаратчетата се изваждат от земята.

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ

З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Вижте още: