Цитати от Учителя Петър Дънов за земеделието

Filed Under: Биоземеделие, Езотерика, Растения и билки on June 9, 2008

ООК 8 год./1928-1929г./ том 2 Варна 1998г.

СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА

5.12.1928г. София-Изгрев

Някога, когато хората са живели добре, в далечното минало, житото е ставало голямо, като дърво. То се е отличавало по състав от сегашното, било е по-едро, по-хранително и по-вкусно. Обаче, след грехопадението, житото е изгубило и от големината, и от вкуса, и от хранителността си. В последно време се забелязва подобрение на житото. Подобряването на житото е във връзка с подобряване на живота на хората.

КЛЮЧЪТ НА ЖИВОТА

МНОГО ЗНАНИЯ

4 л. 12.11.1928г. София-Изгрев

Каквото човек е пипнал с ръката си, напълно прилича на него. Житото на разумния човек е хранително, едро, доброкачествено.

РАЗГОВОРИ ПРИ СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА – УЧИТЕЛЯТ

274 стр. Своите идеи те предават чрез житото, черешите, ягодите и пр. Храната не само ни подкрепя физически, но чрез нея напредналите същества ни предават своите идеи.

297 стр. За уякчаване на нервната система правете следното упражнение: облегнете се на едно дърво и мислете за влиянието, което иде от него. Ще приемете магнетизъм от дървото. Когато житото започне да зрее. Обиколете нивата, свържете се с живота на житото. Така ще приемете известни енергии в себе си.

340 стр. Фикусът внася спокойствие в човека. Ако искате да станете активни, отглеждайте череши. Ако искате да развиете вярата си, отглеждайте сини сливи.

ПРАВЕДНИЯТ

НБ 9 серия 1927г. том 3

СЛЪНЦЕТО НЕ ЩЕ ЗАЙДЕ

27.02.1927г. София

Когато българите сеят дини, например, те винаги се съобразяват с състоянието, в което се намира луната. Те не обичат да се сеят дините, когато луната е съвсем пълна, защото са забелязали, че тогава те не узряват добре. Добре е да се сеят дините, когато луната е малко празна.

НЯМА ТАЙНО

17.03.1927г. София

Например, когато някое дете е своенравно, упорито, майката трябва да му даде два ореха. Числото две т.е. двете единици са положителни числа. Когато се съберат, те образуват числото две, което представлява магнетически метод, смекчаване на енергията. Ако по характер детето не е уравновесено, а вие искате да го възпитавате в духа на новото учение, дайте му три ореха, или три ябълки. Числото три е закон за равновесие. Понякога орехите могат да се отразят вредно върху организма на човека, понеже съдържат голямо количество йод. Значи, и орехът е в състояние да отрови човека. Тъй щото, ако искате да развиете у детето чувство на справедливост,

-2-

давайте му по четири ореха; ако искате да развие чувствата, изобщо, давайте му по пет ореха; ако искате да развиете религиозните чувства, да стане философ, да придобие критичен ум, давайте му по осем ореха; ако искате да стане благородно, с възвишени мисли и чувства, давайте му по девет ореха. Дойдете ли до числото девет, спрете. Не давайте на децата си повече от девет ореха!

ВЛИЯНИЕН НА СВЕТЛИНАТА И ТЪМНИНАТА

М.О.К. година 5 /1925-1926г./ том 2

ПЪЛНЕНЕ И ПРАЗНЕНЕ

7 л. 27.12.1925 г. София

Когато садите боб, царевица, пшеница, любеници, или друго нещо, добере е това да става в периода на пълнене на луната. Пълненето на луната внася подтик, импулс за растене на растенията. Но в това време те не могат да растат. Те имат само вътрешен подтик за растене, обаче, самото растене спира. Щом луната започне да се празни, и растенето на растенията започва. Значи, светлината на луната,, при пълненето й, се отразява отрицателно върху растенето, т.е. спира растежа на растенията.

СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА

М.О.К. година 23 /1943-1944 г./

ДОБРАТА ДУМА

5 л. 5.11.1943 г. София- Изгрев

Накарайте едно просто дете да сади боб, грах, леща, да видите, каква промяна ще стане с него. Ако искате да подобрите състоянието на стомаха му, нека сади ряпа; ако искате да придобие хубав цвят на лицето си, нека да сади грах. Това е психологически вярно, обаче, резултатът е много бавен. Трябва да минат десет поколения, за да видите ползата от вашия труд. Изучавайте зелето, да видите, какво се крие в него. Ако искаш да знаеш, как е направена земята, питай зелето. Листата на зелката са подобни на земните пластове. Значи, зелката представя геологическите епохи, през която е минала земята в своето развитие. Който знае, какво представя зелето, по него може да изучава геологията.

И тъй, ако искате да бъдете здрави, с добро разположение на ума и на сърцето, трябва да се занимавате с плодни дървета, с посаждането и отглеждането им. Ако обичате някой плод, посаждайте семето или костилката му.

ДОВОЛЕН И БЛАГОДАРЕН

7 л. 19.11.1943 г. София-Изгрев

Който иска да развива ума си, да сади круши, който иска да стане духовен, да сади сливи.

ОБИКНОВЕНИ И НЕОБИКНОВЕНИ ПРОЦЕСИ

8 л. 24.11.1943 г. София-Изгрев

Сегашните хора приличат на ония градинари, които режат долните клони на дърветата, да ги направят високостеблени Те не знаят, че високостеблените дървета не задържат плодовете, както нискостеблените.

-3-

ТРИТЕ ЖИВОТА

1 година /1922/ О.О.К.

МЕТОДИ НА ПРИРОДАТА

2 л. 2.03.1922 г. София

При обработването на земята става едновременно обмяна между тялото и енергиите на земята. Тези енергии се възприемат чрез краката. Ето защо, когато човек работи физически, порите на краката му трябва да бъдат отворени, за да могат енергиите правилно да циркулират в тялото.

ЖИВИТЕ СИЛИ НА ПРИРОДАТА

О.О.К. 21. 20.07.1922 г. Чам-Кория

Подсъзнателните сили действат в растителното царство. Те са свързани с растенията, откъдето започва оформянето и развитието на човешкото тяло. Тази е причината, където растенията, горите оказват голямо влияние върху физическия живот на човека.

Борът е духовен и идеалист.

МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ

М.О.К. 10 година /1930-1931/

ЗНАНИЕ И ПРИЛАГАНЕ

29 л. 27.03.1931 Г. София-Изгрев

Как може да се подобри благосъстоянието на един народ ? – Чрез усилване производството. На първо място стои увеличаване производството на зърнени храни.

НОВАТА ЕПОХА

36 л. 15.05.1931 г. София-Изгрев

Последните плодове на дървото са по-хубави от първите. Младото дърво не дава доброкачествени плодове. Колкото минават годините, плодовете на дървото стават по-едри, по-вкусни и по-сочни.

ВЕЛИКАТА МАЙКА

/1917-1932/ том 1

ПРИЗВАХА ИСУСА

Ч.Б.19.06.1919 г

Преди два дни говорих нещо върху късането на цветя и казах, че всяко от откъсване на десет цветчета води след себе си смъртта на някой човек. Ако кажете някому десет лоши думи, къщата на някого ще изгори. Ако посеете някъде десет цветя, някой добър човек ще дойде на земята. Правете наблюдения от този характер, за да видите, че това на са само приказки. Наблюдавайте плодните дървета, в някой двор: докато клоните им са зелени, хората в тази къща си живеят

-4-

добре, но започват ли да съхнат, животът се разваля благодарение на лошите мисли, които вземат надмощие. След това някой от тази къща ще умре.

ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ

М.О.К. година 12 /1932-1933/ том 1

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

6 л. 28.10.1932 г. София-Изгрев

Тайната на градинарството се крие в изкуството да събудиш желанието в растението.

СВЕТОТО МЯСТО

М.О.К. година 6 /1926-1927/ том 2

ПЛАНЕТНИ ВЛИЯНИЯ

26 л. 27.03.1927 г. София

Черешата се намира под влиянието на Венера. Ябълката-Венера и Сатурн. Растенията и плодовете съдържат такъв род енергия, в зависимост от планетите, с които са свързани. Планетите пък са свързани с звездите от зодиака. Искате ли да въздействате по някакъв начин върху характера си, вие трябва да употребявате такава храна, която ви дава съответните енергии.

ТИПОВЕ И ОБРАЗИ

36 Л. 12.06.1927 г. София

Главното свойство на водата е нейната магнетичност. Изобщо искате ли да се храните с чиста, здравословна храна, ще знаете, че не е безразлично, как се приготвя хлябът, откъде се купува и т.н. Не е безразлично, кога се сее житото. Ако сте посели житото в момент, когато ритъмът на слънчевите енергии е възходящ, вие ще имате един резултат, ако е низходящ-друг резултат. Това се отнася не само до житото, или до другите растения, но и до посаждането на вашите мисли и чувства.

ТРИТЕ ПОСОКИ

37 л. 19.06.1927 г. София

Ако житото е отгледано с песни, с радост и любов, хлябът, направен от него, ще бъде хранителен, ще внесе особена енергия в човека. Този метод на работа трябва да се приложи и към месенето и печенето на хляба. Който прави хляб, трябва да бъде здрав, жизнерадостен и добър човек.

ЗАКОНИ НА ДОБРОТО

М.О.К. година 9 /1929-1930/

ЗАКОНИ НА ДОБРОТО

25 л. 28.02.1930 г. София-Изгрев

-5-

Който знае, как да използва пепелта, по-добър тор от нея няма; който не знае, как да я използва, по-лош тор от нея няма.

ПЪТ КЪМ ЖИВОТ

10 година /1930-1931/ том 1

МИЛОСЪРДИЕ И КОРИСТОЛЮБИЕ

4 л. 26.09.1930 г. София-Изгрев

Всеки човек трябва да има поне една малка нива, която сам да обработва и засява.

ЛЮБОВ И МИЛОСЪРДИЕ

16 л. 26.12.1930 г. София-Изгрев

Ако посеем 3;4;5;6;7 зрънца в почвата, числата 4,5 и 7 ще дадат повече плод, а 3 и 6 по-малко.

ПОСОКА НА РАСТЕНЕ

Том 1 година 6 /1926-1927 г./

МЕКИ И ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА

19 л. 6.02.1927 г. София

Когато посадите едно семе в земята, за да покълне, то трябва да преодолее твърдата, корава почва. Семето не постига това със своя нежен връх, но с електричеството, с онзи импулс за живот, който съществува в него. Влагата, която се среща в почвата, служи само като проводник на електричеството, на жизнената сила в растението. Следователно, , семето пробива и подава своето нежно връхче над земята чрез електрическата енергия в себе си, чрез подтика за живот.

БЛАГОСЛОВЕН

Н.Б. 28.09.1941 – 26.07.1942 г.

ОТ НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ

4 Н.Б. 19.10.1941 г. 10 ч.с. Изгрев-София

Ако имате Любов да възлюбите, дърветата ще дават повече круши, повече ябълки. Възлюбете житото и житото ще дава повече. Възлюбете кравите и кравите повече мляко ще дават. Всичко, което възлюбите ще дава повече. Възлюбете Слънцето и то ще ви дава повече светлина. Въздухът, навсякъде, всичко, което виждате, ще даде своето благословение.

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА РАБОТА

6 Н.Б. 2.11.1941 г. 10 ч.с. София-Изгрев

Някои от вас, които имате земя, посейте една слива цяла, без да изядете плода, че кокичката да посявате. Посейте една праскова, без да изядете месото. После изяжте една слива и костилката посейте, да видите каква ще бъде разликата. Направете опит. Ние предаваме нашето користолюбие на растенията.

– 6 –

ДУМИ НА ПРАВДА

6 Н.Б. 16 серия том 1 1932 г.

ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Н.Б. 30.10.1932 г. 10 ч.с. София-Изгрев

Учените като правили наблюдения, установили, че там където почвата е глинеста, когато космическите лъчи минават през нея, тя задържа отровните космически личи и те стават причина да се развие рак.

СЛЯП ПО РОЖДЕНИЕ

Н.Б. 13.11.1932 г. 10 ч.с. София-Изгрев

Онази част от почвата, която трябва да произвежда блага, е почти изтощена. Трябва да я оставим няколко години да си почива.

СВЕЩЕН ТРЕПЕТ

Плачът трябва да е на място. Че скърбите и плачът за хората са едно благословение. Плачът е дъжд за астралния свят. Без плач земята би се превърнала в пустиня. Сега няма да ви доказвам математически, че плодородието зависи от плача на хората. Когато навреме се плаче, много плод ще има, когато не се плаче навреме, ще има цвят, но няма да върже. Ще повярвате ли? Това е въпрос на вяра. Мислите на хората имат отношение към външната природа. От мислите на хората може да се образува слана, защото от колективната мисъл на хората зависи времето.

Източник: www.bratstvoto.net

Вижте още:

Коментирай

You must be logged in to post a comment.