Почти цялата земеделска земя у нас е подходяща за биоземеделие

Filed Under: Биоземеделие on November 18, 2007

Повече от 80% от земеделската земя в България е подходяща за биологично земеделие, каза доц. д-р Елка Василева по време на панела „Качество и безопасност на хранителните продукти чрез биологичен (екологичен) начин на производство“ на форума Български бизнес дни, който се провежда с медийното партньорство на Investor.bg.

На форума, организиран от Образователен бизнес център Хермес, участваха още Борис Инчев, председател на Браншовата камара на хлебопроизводителите, Мариана Юнгарева от Дирекция “Контрол на храните и тяхната безопасност” към МЗГ и д-р Венцислава Тасева – Директор Дирекция “ДВСК” към НВМС.

„Има площи, които никога не са третирани със синтетични торове. Въпреки това биологичното земеделие у нас е все още много ограничено и продукцията е насочена изключително за износ. Нашите производители обаче, трябва да мислят как да се наложат на вътрешния пазар“, заяви Василева.

Главната причина за ниския дял на продажбите на биологични продукти е цената им, която е с 30%, а често и със 100% по-висока в сравнение с останалите.

В Европа има супермаркети, специализирани в продажбата на биологични продукти. Само във Виена техният брой е 12. Въпреки че делът им на Стария континент е едва 3 на сто, той се увеличава изключително динамично с 20%-30% годишно. Дори в България се внасят два вида европейски биологични продукти – детски храни и органично кафе.

„Напоследък забелязваме, че делът на „биологичните“ продукти в търговската мрежа значително се увеличава“, коментира Василева. „Това е така, защото редица производители рекламират своите продукти като такива. Тези твърдения обаче са единствено пропаганда и са много подвеждащи за нашите потребители. Въпреки че за такива производители и търговци е предвидена санкция в размер на 10 хил. лв., продуктите им все още се срещат в магазините.“

Органичното земеделие е значително по-трудно и изисква много повече ресурси и труд в сравнение с обикновеното. Съществува т. нар. „преходен период“от 2-3 години, през който земята трябва да се възстанови от синтетичните вещества, с която е била третирана преди започване на това производство. Това означава, че през този период производителите работят на загуба. Наред с това, поради употребата на органични торове и липсата на стимуланти, добивът е значително по-нисък. Неговите принципи изискват да се взимат превантивни мерки против вредители, вместо борбата с тях, след като се появят. Забранена е употребата на генномодифицирани организми (ГМО) и синтетични вещества. По този начин се запазва плодородието на почвата, което е от съществено значение и защото понякога продуктът се продава и благодарение на конкретния регион. Такъв е примерът с френските вина, някои от които се произвеждат само на специфични места.

Според направено проучване от експерти в областта, консуматорите на биологични продукти ги предпочитат главно защото са по-здравословни и в много по-малка степен защото са екологични.

Специалистите предупреждават консуматорите на такива продукти, че трябва да са изключително внимателни, защото съществува опасност от „кръстосано замърсяване“, т.е. тези продукти да се смесят (умишлено или случайно) с обикновени, които да бъдат продавани на по-високи цени. За да не се случва това, е необходимо всички участници по веригата да спазват изискванията, включително и търговците със съответните методи на транспортиране и съхранение.
Ангел Милев

Инвестор.бг

Вижте още:

Коментирай

You must be logged in to post a comment.