Повече субсидии за биоземеделие от тази година

Filed Under: Биоземеделие on March 7, 2011

“ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

В рубрика “Документи”, в подрубрики “Обяви, покани и документи” и “Наредби, публикувани в Държавен вестник”, за съответните Мерки по Ос 1, Ос 2, Ос 3 и Ос 4, са представени текстове на наредби за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, публикувани в Държавен вестник и обявите и поканите за кандидатстване по проектни предложения към мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.”

Повече информация – тук.

Вижте още:

Коментирай

You must be logged in to post a comment.