Нормативна база

Filed Under: Биоземеделие on November 21, 2007

Две наредби от Министерство на земеделието и продоволствието определят нормативната уредба за биоземеделие – Наредба 22 и Наредба 35.

Наредба 22 дефинира правилата за производство на:

– растения,

– растителни продукти

– хранителни продукти от растителен произход.

Наредба 35 дефинира правилата за отглеждане на животни,

– биологично производство на животински продукти и на храни от животински произход

-биологично отглеждане на пчели и производство на биологичен пчелен мед

Наредбите може да намерите тук:

Наредба 22

Наредба 35

Вижте още:

Коментирай

You must be logged in to post a comment.