Как да опазим доверието на потребителите?

Filed Under: Биоземеделие on November 13, 2007

Сертифициране, етикетиране и системи за контрол са тема на доклад относно биоземеделието, гласуван миналата седмица от парламентарната комисия по земеделие и развитие на селските райони. Нарасналата осведоменост на потребителите по отношение на хранителната безопасност и нуждата от опазване на околната среда доведоха до увеличаване на дела на биоземеделието в Европейския съюз.

Биоземеделието е един от най-динамичните земеделски сектори в Европейския съюз. То заема 3,6% от земеделската земя и нараства с бърз темп от 30% годишно. Европейският парламент обмисля как да бъде опазено доверието на потребителите и да се гарантира развитието на този сектор, като същевременно се спре изцяло използването на генетично модифицирани организми (сегашните разпоредби в тази област допускат възможността 0,9% от продукта да бъде от генетично модифициран произход).

Гарантиране на сигурност за потребителите
Докладът, приет от комисията по земеделие през миналата седмица, е в отговор на предложения регламент относно биопроизводството и хранителното етикетиране, по който работят земеделските министри на страните-членки на Европейския съюз. Г-жа Marie-Hélène Aubert (Зелени, Франция), която е парламентарен докладчик по тази тема посочва: “В контекста на увеличаващото се търсене на биохрани в рамките на Европейския съюз и на нарастването на доставките, ние трябва да гарантираме на потребителите качеството и сигурността на продуктите, които те купуват”.

В доклада се призовава за задължително ЕС-лого за биохрани върху всички продукти, които удовлетворяват т. нар. “био” изисквания. Предлага се също така генетично модифицираните организми да бъдат напълно забранени при производството на биопродукти. Г-жа Aubert приканва към въвеждане на по-ясно етикетиране и по-добър контрол с оглед на определянето на произхода на продуктите, така че те да могат да бъдат по-прецизно идентифицирани. В доклада се предлага и създаването на европейска агенция за сертифициране на вносните биопродукти.

Що е то биопродукт?

Биопродуктите, наричани още “органични продукти” са тези, които се отглеждат без използване на пестициди и по начин, който не нанася вреди на околната среда и биоразнообразието. Методите се основават и на принципа на редуване на реколтите и отглеждане на животни без използване на антибиотици и хормони.

Биопродуктите имат явен положителен ефект върху човешкото здраве и поради тази причина разпространението на биоземеделието е все по-широко. Трябва да се отбележи обаче, че то е много по-популярно сред производителите и потребителите в страните от Западна Европа, отколкото в останалите страни от Европейския съюз. Предвид важността на този сектор Европейският съюз прие правила относно биоземеделието през 1992 г., а през 2004 г. го интегрира в целите на реформата на общата земеделска политика.

Вероятно през март, докладът на комисията по земеделие ще бъде обсъден на пленарна сесия на Европейския парламент, а министрите на земеделието от Европейския съюз ще кажат последната си дума по регламента през юни. Междувременно г-жа Aubert припомня, че “се нуждаем от правила за етикетиране, които ще дадат възможност на потребителя да знае откъде идва продуктът и при какви стандарти за качество е бил произведен”.

Вижте още:

Коментирай

You must be logged in to post a comment.