Дъждовните червеи и почвата

Filed Under: Биоземеделие on November 22, 2011

дъждовен червей

Предлаганата технология не подменя обикновеното градинарство, а само го извежда на по-високо ниво. Затова, както е прието в растениевъдството, необходимо е да се спазва смяната на посяваните култури, обновлението на сортовете, селекцията, правилата за предпосевна обработка на семената, грижите за посевите и разсадите, а също така и други агрономически прийоми. Земята и хранителните продукти, които получаваме от нея и благодарейки на нея, стават скъпи във целия свят, затова тънкостите на технологиите придобиват все по-голямо значение.

Основния индикатор на почвата – дъждовните червеи. Ако ги няма – търсете причината.

Една от главните причини за обедняване на почвеното съобщество от животни (в това число и дъждовните червеи) – това е неразумното вмешателство на човека в природата. Тук се отнася замърсяването на почвата с промишлени отпадъци, уплътнението й от селскостопанските машини, химизацията. Сериозен ущърб на почвената зоофауна нанася нейната обработка с преобръщане на горния слой: оране и прекопаване.

Ч. Дарвин пише:

„Дълго преди изобретяването на плуга почвата правилно се е обработвала от дъждовните червеи и винаги ще се обработва от тях”.

Правейки многокилометрови ходове е почвата, дъждовните червеи я разрохкват и обогатяват със своите изпражнения – копролити (до 100 т на хектар). А това е готовия хумус. Оставайки растителни отпадъци в междуредията, ние помагаме на почвените животни, а те на нас. Освен това, дъждовните червеи могат да разлагат ДДТ и други органични отровни химикали, също така погребват продукти на промишлените и радиоактивни замърсявания. Разберете, къде рибарите си копаят червеи, и попълнете с тях резервите на вашата градина за размножение. Или ги събирайте след дъжд по асфалта. Тях извиващи се по малките локвички, ги чака неминуема гибел.

Най-благоприятната среда за обитаване на дъждовните червеи е при pH на почвата 7-8, т.е. когато почвата е неутрална или слабо-алкална – тогава се достига достатъчно айрозиране на участъка. Айрозирането се осигурява с ръчния плозкорез. Ако участъка е силно закислен, то почвата я неутрализираме с 30-60 кг тебеширен прах на декар. Добри резултати дава и гасената вар и дървесната пепел. Неутрализират киселинността на почвата и тора.

Основната причина за липса на дъждовните червеи – недостатък от органични вещества, служащи им за храна. Земеделците, имащи възможност да внасят голямо количество тор, знаят как обилно се разселват червеите. И обратно: ако земята обеднява на органични вещества, съществуващите червеи в търсене на храна мигрират на друго място.

Предложената нетрадиционна технология на градинарство отчита, че храна за червеите може да бъде не само тора, но и стъблата, трева, слама, паднали листа, клонки от дърветата, стърготини, растителни отпадъци от кухнята, картон, хартия и други гниещи органични вещества. Те се слагат в междуредията. Много влажните (тор) – слагат се на дъното, а отгоре – сухите (торф, стърготини).

Особен интерес представлява и зеления тор отглеждан тука, на лехите, след събирането на реколтата от културните растения или преди тяхното сеене.

Ето данните получени от учените. Дъждовния червей пропуска през себе си за денонощие, количество почва равна на неговата тежина. Средната тежина на червей е 0.5 г. На земя със средна ценност има около 5000 червея на декар. За денонощие през червеите ще премината 2.5 кг почва. За топлия период на годината (за средния пояс – около 200 дни) – 500 кг. Ако имате 10 декара и с зоофауната имате „мирно съвместно съществуване”, т.е. не копаете и не орете, то за една година червеите ще наторят участъка с 5 тона биохумус. Цяло тракторно ремарке!

При по-пълно използване на нестандартната технология, когато се отглежда втора култура за зелен тор, то плътността на червейното население се повишава и съответно биохумоса също нараства.

Биохумусът е значително по-ефективен от добрия тор. Счита се че получения от една крава тор е достатъчно да се натори половин хектар земя. С биохумуса, изработен от червеите от същия този кравешки тор, със същата ефективност може да се наторят 2.5 хектара.

Владимир Василевич Фокин

Към земята с наука

Вижте още: