Отглеждане на био пипер

Filed Under: Биопродукти on April 6, 2011

пипер

 

Пиперът произхожда от Мексико. Отглежда се в много страни – от Екватора до 45-50° с.ш.
Голямото разпространение и значение на пипера се определя от изключителната му ценност като храна и подправка и от възможността, да се използва по твърде разнообразен начин. Плодовете на пипера са едни от най-богатите на витамин С.

Пиперът е едногодишно растение. Кореновата му система с разклонена в почвения слой на дълбочина до 45 см и е с относително неголяма смукателна способност. Основата на стеблото е втвърдена, а разклонени ята са крехки. При невнимателна беритба, те лесно се пречупват в местата на възлите. Листата са елипсо видни със заострен връх, а плодовете са твърде различни по форма, големина, вкус на месото, дебелина и окраска. Най-общо биват стърчащи или висящи. Семената са плоски, белезникави до бледо жълти. Кълняе мостта им се запазва 4-5 години.

Пиперът е много по-взискателен към топлинния режим от доматите. При температура под 5°C растения та загиват от изтощение и нападение на полупаразитни гъбички. Затова, като правило разсадът от пипер за ранно производство се засажда след като времето се затопли по-трайно и обикновено след като се заса ди доматения разсад.

При температура около 35°С растежът почти спира и голям процент от цветовете окапват.
Пиперът е много взискателен към влажността на почвата. В началните фази се полива по-рядко с по-мал ко количество вода, тъй като при голяма влажност на почвата и понижаване на температурата, цветовете бързо окапват. Като основен метод за поливане се препоръчва дъждуването. Тъй като пиперът е взискате лен и към въздушно-газовия режим на почвата, евентуален недостиг на кислород силно ограничава расте жа и дейността на корените му. Затова той боледува и загива при заливане или застояване на вода. С това главно се обяснява и по-голямата му взискателност към торенето с компост в сравнение с другите култури. Взискателен е към съдържанието на хранителни вещества в почвата и особено към азота. Ето защо най -подходящ предшественик за пипера е люцерната. Добри са също така бобовите, тиквовите и корено плод ните. Монокултурно отглеждане на пипер е недопустимо. Като предкултура могат да се отглеждат спанак и репички.

Отглеждане на средно ранен пипер.

Отглеждането на ранен пипер се осъществява чрез пикиран разсад, но това отглеждане се практикува мно го по-рядко отколкото при ранното отглеждане на домати, тъй като за един декар е необходим голям брой Пиперови растения. Този факт оскъпява продукцията. Освен това. обемът на ранната продукция от пипер в сравнение с доматите е значително по-малък.

Препоръчително е средно ранното отглеждане на пипер, което се осъществява чрез непикиран разсад.
Този тип отглеждане е застъпено във всички райони на България.
Подготовката на почвата се извършва както при доматите. При есенната дълбока оран се внасят около 2 тона компост на декар.

Непосредствено преди сеитбата се пръска с препарат 500. Сеитбата на разсада се извършва от 1 до 15 фев руари на ден ПЛОД, десцедентна Луна в топли парници. За да се отгледа разсад за 1 декар, трябва да се за сеят 240-250 грама семена. Класическата градинарска сеитбена норма при отглеждането на непикиран раз сад е 25 грама на парникова рамка.

Разсадът е готов за засаждане на открито около 1 май. Разсажда се на редове, като разстоянието между два съседни корена е около 50см, а между редовете – 60 см.
Третира се с препарат 501, точно преди цъфтеж, когато започне да се оформя плода и две седмици преди беритба.

Средно ранният пипер се прибира от края на юли до началото на октомври. Откъснатите чушки на ден ПЛОД, асцедентна Луна са по-дълготрайни при съхранение и с по-добри вкусови качества. По-голяма част от плодовете се прибират зелени, само червеният пипер за мелене се бере в пълна ботаническа зрялост.

Литература:

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Вижте още:

Коментирай

You must be logged in to post a comment.