Archive for February 24th, 2015

Рудолф Щайнер и биодинамичното земеделие

Рудолф Щайнер и биодинамичното земеделие

Filed Under: Биоземеделие on February 24, 2015

Създател на биодинамичното земеделие е Рудолф Щайнер – доктор по философия, съ [...]