Archive for July 16th, 2012

Хвощ (Equisetum arvense)

Хвощ (Equisetum arvense)

Filed Under: Растения и билки on July 16, 2012

Наричан е от народа още прешлица, чистеща билка, лисича опашка, котешка опашка, кра [...]