Archive for November 28th, 2011

Отглеждане на био картофи

Отглеждане на био картофи

Filed Under: Биоземеделие, Биопродукти on November 28, 2011

Картофът произхожда от западното крайбрежие на Южна Америка. Широко разпростране [...]