Archive for March 25th, 2011

Биодинамични препарати

Биодинамични препарати

Filed Under: Биоземеделие, Биопродукти on March 25, 2011

Най-често биодинамичните препарати представляват смеси за наторяване, приготвен [...]