Archive for February 8th, 2011

Път към метода

Път към метода “нищо не правене”

Filed Under: Биоземеделие on February 8, 2011

В продължение на 30 години живеех сам със стопанството си и имах малко контакти с х [...]