Archive for June 16th, 2008

Различни школи за натуралното земеделие

Различни школи за натуралното земеделие

Filed Under: Биоземеделие on June 16, 2008

Аз не обичам много думата “труд”. Човешките същества са единствените животн [...]