Archive for February 18th, 2008

Земеделие и слама

Filed Under: Биоземеделие on February 18, 2008

Разхвърлянето на слама се счита за важно мероприятие, а за моя метод на отглеждане [...]